Hopp til innhold Hopp til meny Gå til søkesiden

Årsrapport | 2014

Akershus fylkeskommune har i 2014 vært en solid tjenesteleverandør innen videregående opplæring, tannhelse, samferdsel og kultur. Vi bidrar til utviklingen av akershussamfunnet blant annet innen miljø, samfunnsplanlegging og folkehelse. Alt dette har kostet over 7 milliarder kroner. Grunnlovsjubileet preget hele 2014. Derfor er nesten alle bildene i årsrapporten fra arrangementer på Eidsvoll. God lesing!

ledende og levende

Akershus i vekst

Akershus opplever befolkningsvekst og dette medfører behov for flere tjenester og god samfunnsplanlegging. 43 fylkespolitikere tilrettelegger for at nye skoler bygges og at transportløsninger utvikles. Alt dette krever godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor og langsiktig finansiering.

Mål og helhetlig styring

Årsrapporten redegjør bredt for vår måloppnåelse. Fylkeskommunen hadde i 2014 over 4 700 ansatte - fordelt på fylkesadministrasjonen, videregående skoler, tannklinikker og veiledningssentra. En så omfattende virksomhet forutsetter helhetlig styring, systematisk utvikling av ledere, fungerende internkontroll, god personalpolitikk samt tydelig ekstern og intern kommunikasjon.

Resultater og aktiviteter

Den systematiske satsingen på elevenes læring fortsetter. Vi har gode resultater å vise til innenfor videregående opplæring og tannhelse. Antallet kollektivreiser øker også. Teknologiutvikling innen fornybar energi er et prioritert område i vårt næringsutviklingsarbeid. Vi legger ned en stor innsats på at hydrogen som drivstoff gjør sin inntreden i Akershus.

Økonomisk analyse

Akershus fylkeskommunen hadde et positivt driftsresultat også i 2014, men svakere enn foregående år. Det var svikt i de frie inntektene i forhold til budsjettet. Investeringene er samtidig store. Kolsåsbanen ble fullført og utbyggingsaktiviteten på fylkesveiene har økt.