Hopp til innhold Hopp til meny G til skesiden

Årsrapport AFK eiendom FKF

AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Vi forvalter eierskapet av skoleeiendommer og andre formålsbygg i fylket. Herunder ligger ansvar for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drifte bygg og tilhørende grunnarealer.

ledende og levende

Foretaket

AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket har ansvar for å gjennomføre nybygg og større ombyggingsarbeider innenfor fylkeskommunens investeringsbudsjett, samt gjennomføre planlagt vedlikehold av hele bygningsmassen. Målsettingen er å forvalte dette ansvaret på en trygg, effektiv og bærekraftig måte.

Målstyring og resultater

I 2017 har AFK eiendom FKF jobbet med å implementere fylkestingets vedtak om ny eierstrategi for foretaket 2016-2019. Målsettingene er videre implementert i foretakets strategidokument for samme periode.

Satsinger og utviklings­­­områder

Høsten 2017 fattet fylkestinget vedtak om utvidelse av Eikeli videregående skole. Nybygget blir fylkeskommunens første plusshus og FutureBuilt-prosjekt.

Regnskap

Driftsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner.