Hopp til innhold Hopp til meny G til skesiden

Årsrapport AFK eiendom FKF | 2016

AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Vi forvalter eierskapet av skoleeiendommer og andre formålsbygg i fylket. Herunder ligger ansvar for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drifte bygg og tilhørende grunnarealer.

ledende og levende

Foretaket

AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Vi forvalter eierskapet av skoleeiendommer og andre formålsbygg i fylket. Herunder ligger ansvar for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drifte bygg og tilhørende grunnarealer.

Målstyring og resultater

Fylkestinget har i 2016 vedtatt ny eierstrategi for foretaket med tilhørende mål for perioden 2016-2019.

Satsinger og utviklings­områder

AFK eiendom har i 2016 særlig vektlagt klima og energieffektivisering, både i vedlikeholds- og investeringsprosjekter, så vel som i intern kompetansebygging og kvalitetsheving.

Regnskap

AFK eiendom FKF har sikret effektiv drift av fylkeskommunens eiendommer i 2016, og resultatet viser et mindreforbruk på 10,1 mill.kr.