1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Stortinget vedtok 4. juni 2018 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning både for gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og stortingsvalget 2021. Endringene trer i kraft straks.

Følgende endring er vedtatt:

 • Rett til å stille liste ved valg
  Stortinget vedtok en endring i valgloven § 6-3 (1) om hvem som kan skrive under på listeforslag fra registrerte politiske partier som fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5000 stemmer i hele landet ved forrige stortingsvalg. Etter dagens regelverk skal listen skrives under av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder. Departementet foreslo en endring i denne bestemmelsen, da sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner fører til et behov for mer fleksibilitet.
 • Det er vedtatt at listeforslag med tilstrekkelig oppslutning skal skrives under av to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. Dette betyr at partiet ikke nødvendigvis må ha et eget lokallag i valgdistriktet. Styremedlemmene som skriver under på listeforslaget må fremdeles ha stemmerett i valgdistriktet.

[-]

Valgdistriktene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjenspeile den nye kommune- og fylkesinndelingen. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Det betyr at innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune. 

[-]

Listeforslagene skal leveres innen 1. april kl. 12.00.

Listeforslag med vedlegg kan leveres til en av følgende adresser:

 • Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgt. 4, Oslo
 • Buskerud fylkeskommune, Hauges gate 89, Drammen
 • Østfold fylkeskommune, Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg

Dersom du ønsker å postlegge listeforslaget må dere være ankommet en av fylkeskommunene innen 1. april kl. 12.00 for å være gyldig. Poststempling innen fristen er ikke tilstrekkelig. Frist for å levere listeforslaget er vanligvis 31. mars kl. 12.00. I 2019 faller 31. mars på en søndag, dermed er fristen utsatt til påfølgende hverdag, mandag 1. april.

Du kan sende til en av følgende adresser:

 • Akershus fylkeskommune v/Trude Remme, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo
 • Buskerud fylkeskommune, v/Mona Bjørnsrud, Postboks 3563, 3007 Drammen
 • Østfold fylkeskommune, v/Ann Anthony, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

[-]

Listeforslaget skal inneholde minimum 7 kandidater og kan maksimum inneholde 93 kandidater.

Det er et krav at signaturen til de tillitsvalgte skal være på samme ark som kandidatene. Listeforslaget må derfor skrives ut i A3-format og dobbeltsidig:

Listeforslagene skal inneholde to vedlegg:

Partier som fikk mindre enn 500 stemmer i et av valgdistriktene i Viken eller mindre enn 5 000 stemmer i hele landet ved forrige Stortingsvalg må samle inn 500 gyldige underskrifter. Underskriverne må ha stemmerett i Viken.

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet