1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Stortinget vedtok 4. juni 2018 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning både for gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og stortingsvalget 2021. Endringene trer i kraft straks.

Følgende endring er vedtatt:

 • Rett til å stille liste ved valg
  Stortinget vedtok en endring i valgloven § 6-3 (1) om hvem som kan skrive under på listeforslag fra registrerte politiske partier som fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5000 stemmer i hele landet ved forrige stortingsvalg. Etter dagens regelverk skal listen skrives under av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder. Departementet foreslo en endring i denne bestemmelsen, da sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner fører til et behov for mer fleksibilitet.
 • Det er vedtatt at listeforslag med tilstrekkelig oppslutning skal skrives under av to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. Dette betyr at partiet ikke nødvendigvis må ha et eget lokallag i valgdistriktet. Styremedlemmene som skriver under på listeforslaget må fremdeles ha stemmerett i valgdistriktet.

[-]

Valgdistriktene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjenspeile den nye kommune- og fylkesinndelingen. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Det betyr at innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune. 

[-]

Listeforslagene skal leveres innen 1. april kl. 12.00.

Listeforslag med vedlegg kan leveres til en av følgende adresser:

 • Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgt. 4, Oslo
 • Buskerud fylkeskommune, Hauges gate 89, Drammen
 • Østfold fylkeskommune, Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg

Dersom du ønsker å postlegge listeforslaget må dere være ankommet en av fylkeskommunene innen 1. april kl. 12.00 for å være gyldig. Poststempling innen fristen er ikke tilstrekkelig. Frist for å levere listeforslaget er vanligvis 31. mars kl. 12.00. I 2019 faller 31. mars på en søndag, dermed er fristen utsatt til påfølgende hverdag, mandag 1. april.

Du kan sende til en av følgende adresser:

 • Akershus fylkeskommune v/Trude Remme, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo
 • Buskerud fylkeskommune, v/Mona Bjørnsrud, Postboks 3563, 3007 Drammen
 • Østfold fylkeskommune, v/Ann Anthony, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

[-]

Listeforslaget skal inneholde minimum 7 kandidater og kan maksimum inneholde 93 kandidater.

Det er et krav at signaturen til de tillitsvalgte skal være på samme ark som kandidatene. Listeforslaget må derfor skrives ut i A3-format og dobbeltsidig:

Listeforslagene skal inneholde to vedlegg:

Partier som fikk mindre enn 500 stemmer i et av valgdistriktene i Viken eller mindre enn 5 000 stemmer i hele landet ved forrige Stortingsvalg må samle inn 500 gyldige underskrifter. Underskriverne må ha stemmerett i Viken.

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet