1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes mandag 9. september 2019. Du skal stemme etter den nye kommune- og fylkesinndelingen, som trer i kraft fra 1. januar 2020.

 

Når kan jeg stemme?

Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes mandag 9. september 2019. I enkelte kommuner også søndag 8. september. Du kan også forhåndsstemme i perioden 12. august til 6. september.

Du stemmer til nye fylker/kommuner

Den nye kommune- og fylkesinndelingen trer i kraft fra 1. januar 2020, men valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Det betyr at innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.

Hvem kan stemme?

Du må ha fylt 18 i løpet av valgåret for å kunne stemme.

Du må i tillegg være norsk statsborger, eller statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
Er du fra et land utenfor Norden må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg:

Norske statsborgere som

  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  • er statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Hvor kan jeg stemme?

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer, og du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune. Du kan ikke forhåndsstemme flere ganger.

På selve valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. 

Hvem kan jeg stemme på?

De politiske partiene leverer inn forslag til valglister over hvilke kandidater de ønsker å gå til valg med. Etter at listene er kontrollert, vil de ferdige valglistene bli publisert på våre nettsider. Du finner også igjen listene på stemmesedlene ved valget. 

Dersom du ønsker å få vite mer om de enkelte representantene, må du besøke de politiske partienes hjemmesider.

Stortingsvalget i 2021

Regjeringen foreslo tidligere i vår en endring i valgloven som innebærer at stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med de 19 valgdistriktene vi har i dag. Det er satt ned et valglovutvalg som skal se på inndelingen av valgdistrikter etter 2021. 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet