1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes mandag 9. september 2019. Du skal stemme etter den nye kommune- og fylkesinndelingen, som trer i kraft fra 1. januar 2020.

 

Når kan jeg stemme?

Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes mandag 9. september 2019. I enkelte kommuner også søndag 8. september. 

Du stemmer til nye fylker/kommuner

Den nye kommune- og fylkesinndelingen trer i kraft fra 1. januar 2020, men valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Det betyr at innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.

Hvem kan stemme?

Du må ha fylt 18 i løpet av valgåret for å kunne stemme.

Du må i tillegg være norsk statsborger, eller statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
Er du fra et land utenfor Norden må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg:

Norske statsborgere som

  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  • er statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Hvor kan jeg stemme?

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer, og du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune.

På selve valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Stortingsvalget i 2021

Regjeringen foreslo tidligere i vår en endring i valgloven som innebærer at stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med de 19 valgdistriktene vi har i dag. Det er satt ned et valglovutvalg som skal se på inndelingen av valgdistrikter etter 2021. 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet