1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Om regionreformen

Stortinget har vedtatt å gjennomføre en kommune- og regionreform. Fra 2020 skal Norge bestå av 354 kommuner og 11 fylker. 

Stortinget vedtok 8. juni 2017 en ny inndeling av kommuner og fylker i Norge. Målsetningen har vært å få på plass en kommune- og fylkesinndeling som er bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Vurderer nye oppgaver

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 1. februar 2018.

Dette blir de nye fylkeskommunene fra 2020

 • Telemark og Vestfold blir Telemark og Vestfold fylkeskommune
 • Buskerud, Akershus og Østfold blir Viken fylkeskommune
 • Aust-Agder og Vest-Agder blir Agder fylkeskommune
 • Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag blir Trøndelag fylkeskommune (fra 01.01.2018)
 • Hedmark og Oppland slås sammen
 • Hordaland og Sogn og Fjordane blir Vestlandet fylkeskommune
 • Troms og Finnmark slås sammen
 • Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland og Oslo fortsetter som egne fylkeskommuner

Tidsplan for regionreformen

 • Sommeren 2015: Fylkeskommunene inviteres til å innlede "nabosamtaler", med sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker.
 • Høsten 2016: Frist for fylkene for å melde tilbake hva de ønsker. Østfold og Akershus stemte nei til den fremforhandlede avtalen om sammenslåing.
 • Våren 2017: Fylkesgrensene vurderes av Stortinget sammen med kommunegrensene. 8. juni vedtok Stortinget å sammenslå Østfold, Akershus og Buskerud.
 • 1. januar 2018: Nasjonale vedtak skal være fattet. Fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold vedtok sammenslåing i november og desember 2017.
 • 1. januar 2020: Sammenslåinger trer i kraft

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet