1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Politiske sakskart og protokoller

Her finner du politiske saksdokumenter og protokoller for fylkestinget og øvrige råd og utvalg i Akershus fylkeskommune.

Klikk i listen under for å finne saksdokumenter til de ulike rådene og utvalgene.

  • Saksdokumentene som skal behandles i de ulike politiske organene ligger som vedlegg til møteinnkallingene.
  • Protokollene viser hvilke vedtak som ble truffet i de ulike møtene.

Saksdokumenter for Viken

Saksdokumenter og protokoller fra møtene i det nye fylkestinget, fellesnemnda og andre utvalg for Viken finner du på nettsiden viken2020.no.

Mer om administrasjonsutvalget

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
30.01.19 Møteinnkalling Protokoll
27.03.19 Møteinnkalling Protokoll
08.05.19 avlyst
05.06.19 avlyst
28.08.19 avlyst
13.11.19 Møteinnkalling Protokoll

Saker og protokoller 2018

Dato Møteinnkalling Protokoll
31.01.18 Møteinnkalling Protokoll
07.03.18 Møteinnkalling Protokoll
02.05.18 Møteinnkalling
06.06.18 Møteinnkalling Protokoll
29.08.18 Møtet avlyst
10.10.18
07.11.18 Møteinnkalling Protokoll
05.12.18

Saker og protokoller 2017

Saker og protokoller 2016

Saker og protokoller 2015

Saker og protokoller 2014

Dato Møteinnkalling Protokoll
29.01.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.03.14  Møteinnkalling med saker Protokoll
30.04.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.06.14  Møteinnkalling med saker Protokoll
10.09.14  Møteinnkalling med saker Protokoll
08.10.14   Møtet er avlyst  -
05.11.14  Møteinnkalling med saker Protokoll
03.12.14   Møtet er avlyst  -

For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet.

[-]

Les mer om eldrerådet

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
28.01.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
25.03.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.05.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.06.19

Saker og protokoller 2018

Dato Møteinnkalling Protokoll
29.01.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.03.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
27.04.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.06.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
27.08.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.10.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.11.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.12.18 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2017

Dato Møteinnkalling Protokoll
30.01.17  Møteinnkalling med saker Protokoll
13.03.17 Innkalling Protokoll
24.04.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.05.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.09.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
16.10.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.11.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.12.17 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2016

Dato Møteinnkalling Protokoll
01.02.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.02.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
25.04.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.05.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.08.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
10.10.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.11.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.12.16 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2015

Dato Møteinnkalling Protokoll
26.01.15  Møteinnkalling med saker Protokoll
09.03.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.05.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.06.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
24.08.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.10.15 Avlyst
02.11.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.11.15 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2014

Dato Møteinnkalling Protokoll
27.01.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.03.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
28.04.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.06.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.09.14  Møteinnkalling med saker Protokoll
06.10.14  Møteinnkalling med saker Protokoll
03.11.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.12.14 Møteinnkalling med saker Protokoll

 
For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet.

[-]

Les mer om fylkeselevrådet

Møter høst 2019
Møtedato Møtereferat
28. august
12. september
8. oktober
6. november
1.-2. desember

 

Møter 2018-2019
Møtedato Møtereferat
24.-25.09.2018 Referat oppstartsseminar
24.10.2018 Referat plenumsmøte
29.11.2018 Referat plenumsmøte
14.01.2019 Referat plenumsmøte
12.02.2019 Referat plenumsmøte 
20.03.2019 Referat plenumsmøte
03.05.2019 Referat plenumsmøte
24.-25. mai Referat oppstartsmøte interimsstyre
11. juni Referat plenumsmøte

 

Møter 2017-2018
Møtedato Møtereferat
27.-28.09.2017 Referat oppstartsseminar
20.10.2017 Referat plenumsmøte
29.11.2017 Referat plenumsmøte
09.01.2018 Referat plenumsmøte
15.02.2018 Referat plenumsmøte
21.03.2018 Referat plenumsmøte
11.05.2018 Referat plenumsmøte

 

Møter 2016-2017
Møtedato Møtereferat
28.-29.09. 2016 Referat oppstartsmøte
18.10.2016 Referat plenumsmøte
30.11.2016 Referat plenumsmøte
17.01.2017 Referat plenumsmøte
 03.03.2017 Referat plenumsmøte
20.04.2017 Referat plenumsmøte
10.05.2017 Referat plenumsmøte

 

Møter 2015-2016
Møtedato Møtereferat
23.- 24.09.15 Referat oppstartmøte
20.10.2015 Referat plenumsmøte
20.11.2015 Referat plenumsmøte
14.01.2016 Referat plenumsmøte
04.03.2016 Referat plenumsmøte
20.04.2016 Referat plenumsmøte
11.05.2016 Referat plenumsmøte

 

Møter 2014-2015
Møtedato Møtereferat
30.04.2015 Referat plenumsmøte
13.03.2015 Referat plenumsmøte
21.02.2015 Referat plenumsmøte
23.-24.09.2014 Referat oppstartsseminar
09.10.2014 Referat plenumsmøte
25.11.2014 Referat plenumsmøte

 

[-]

Saker, protokoller og web-tv 2019

Dato Sakspapirer Protokoll Web-TV
11.02.19

Sakskart 1 til fylkestinget

Sakskart 2 til fylkestinget med instilling og innspill fra andre utvalg

Protokoll Se møtet i web-TV
08.04.19

Sakskart 1 til fylkestinget

Sakskart 2 til fylkestinget med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Protokoll Se møtet i web-TV
20.05.19

Sakskart 1 til fylkestinget

Sakskart 2 til fylkestinget med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Protokoll Se møtet i web-TV
17.06.19

Sakskart 1 til fylkestinget

Sakskart 2 til fylkestinget med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Protokoll Se møtet i web-TV
25.11.19

Sakskart 1 til fylkestinget

Sakskart 2 til fylkestinget med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Spørsmål til offentlig spørretime

Protokoll Se møtet i web-TV

Saker, protokoller og web-tv 2018

Saker, protokoller og web-TV 2017

 

 

Saker, protokoller og web-TV 2015

Saker, protokoller og web-TV 2014

For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet.

[-]

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
04.02.19

Møteinnkalling med saker

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Protokoll
11.03.19 (reservemøte) AVLYST
01.04.19

Møteinnkalling med saker

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Protokoll
08.04.19

Møteinnkalling med saker

Protokoll
13.05.19

Møteinnkalling med saker

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Protokoll
20.05.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
11.06.19

Møteinnkalling med saker

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Protokoll
26.08.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
18.11.19

Møteinnkalling med saker, del 1

Møteinnkalling med saker, del 2

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Protokoll

Saker og protokoller 2018

 

For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet.

[-]

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
21.03.19 (reservemøte)
23.05.19 (godkjenning av valglister)
13.06.19 (reservemøte)
18.09.19 (godkjenning av valgoppgjør)

Saker og protokoller 2017

Dato Møteinnkalling Protokoll
15.05.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
12.06.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
18.09.17 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2016

Dato Møteinnkalling Protokoll
12.12.16 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2015

Dato Møteinnkalling Protokoll
16.03.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
11.05.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
21.09.15

Møteinnkalling med saker

Møtebok for fylkesvalgstyret del 1 og del 2

Protokoll


For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet.

[-]

Les mer om fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
24.01.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
21.03.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
23.05.19 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2018

Dato Møteinnkalling Protokoll
25.01.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.03.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
31.05.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.10.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.11.18 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2017

Dato Møteinnkalling Protokoll
 26.01.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
20.04.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.06.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
12.10.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.11.17 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2016

Dato Møteinnkalling Protokoll
28.01.16 Møteinnkalling med saker  Protokoll  
21.04.16    Møteinnkalling med saker   Protokoll
26.05.16     Møteinnkalling med saker Protokoll
06.10.16     Møteinnkalling med saker Protokoll
01.12.16      Møteinnkalling med saker

[-]

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
29.01.19 Innkalling Protokoll
26.03.19 Innkalling Protokoll
07.05.19 Innkalling Protokoll
04.06.19 Innkalling Protokoll
12.11.19 (reservemøte) Innkalling Protokoll

Saker og protokoller 2018

Dato Møteinnkalling Protokoll
30.01.18 Innkalling Protokoll
06.03.18 Innkalling Protokoll
02.05.18 02.05.18 Innkalling, hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Protokoll
05.06.18 Innkalling Protokoll
28.08.18 Innkalling 28.08.18 Protokoll, hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
09.10.18 Innkalling Protokoll
06.11.18 Innkalling Protokoll
04.12.18 Innkalling Protokoll

Saker og protokoller 2017

Møtedato Møteinnkalling Protokoll
31.01.17  Møteinnkalling med saker Protokoll
14.03.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
25.04.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.05.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.09.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
17.10.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.11.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.12.17 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2016

Møtedato Møteinnkalling Protokoll
02.02.16

Framtidens skolestruktur mot 2030 - fase 2 - saksfremlegg og vedlegg

Møteinnkalling med saker

Protokoll
01.03.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
26.04.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
31.05.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.08.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
11.10.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.11.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.12.16 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2015

Møtedato Møteinnkalling Protokoll
27.01.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
10.03.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.05.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.06.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.10.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.11.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.12.15 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2014

Møtedato Møteinnkalling Protokoll
28.01.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.03.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.04.14 Møteinnkalling med saker  Protokoll
03.06.14 Møteinnkalling med saker  Protokoll
09.09.14  Møteinnkalling med saker Protokoll
07.10.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.11.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.12.14 Møteinnkalling med saker Protokoll


For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet.

[-]

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
30.01.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
27.03.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.05.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.06.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
13.11.19 (reservemøte) Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2018

Dato Møteinnkalling Protokoll
31.01.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.03.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.05.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.06.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.08.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
10.10.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.11.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.12.18 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2017

Dato Møteinnkalling Protokoll
 01.02.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
15.03.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
26.04.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
31.05.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.09.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
18.10.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.11.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.12.17 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2016

Dato Møteinnkalling Protokoll
03.02.16 Møteinnkalling med saker
Framtidens skolestruktur mot 2030 - fase 2 - saksfremlegg og vedlegg
Protokoll
02.03.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
27.04.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.06.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
31.08.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
12.10.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
09.11.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.12.16 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2015

Dato Møteinnkalling Protokoll
28.01.15 Møteinnkalling med saker Protokoll 
11.03.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.05.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.06.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.10.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.11.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.12.15 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2014

Dato Møteinnkalling Protokoll
29.01.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.03.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.04.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.06.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
10.09.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.10.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.11.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.12.14 Møteinnkalling med saker Protokoll


For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet.

[-]

Mer om hovedutvalg for samferdsel

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
30.01.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
27.03.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.05.19 Møteinnkalling med saker

Protokoll

Ruter - spørsmål og svar 08.05.19

05.06.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
13.11.19 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2018

Dato Møteinnkalling Protokoll
31.01.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.03.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.05.18 Møteinnkalling med saker

Protokoll

Ruter - spørsmål og svar 02.05.18

06.06.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.08.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
10.10.18 Møteinnkallinger med saker Protokoll
07.11.18 Møteinnkalling med saker

Protokoll

Ruter - spørsmål og svar 07.11.18

05.12.18 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2017

Dato Møteinnkalling Protokoll
01.02.17

Møteinnkalling med saker
Sakskart 2

Protokoll
15.03.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
26.04.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
31.05.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.09.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
18.10.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.11.17 Møteinnkalling med saker

Protokoll

Ruters svar på spørsmål om kollektivtilbudet i fylket

06.12.17 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2016

Dato Møteinnkalling Protokoll
03.02.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.03.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
27.04.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.06.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
31.08.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
12.10.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
09.11.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.12.16 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2015

Dato Møteinnkalling Protokoll
28.01.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
11.03.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.05.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.06.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.10.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.11.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.12.15 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2014

Dato Møteinnkalling Protokoll
29.01.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.03.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.04.14 Møteinnkalling med saker  Protokoll
04.06.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
10.09.14 Møteinnkalling med saker  Protokoll
08.10.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.11.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.12.14 Møteinnkalling med saker Protokoll


For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet.

[-]

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
12.11.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.06.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.05.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
23.03.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.01.19 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2018

Dato Møteinnkalling Protokoll
30.01.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
27.02.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.05.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.06.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
28.08.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
09.10.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.11.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.12.18 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2017

Dato Møteinnkalling Protokoll
31.01.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
14.03.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
25.04.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.05.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.09.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
17.10.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.11.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.12.17 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2016

Dato

Møteinnkalling

Protokoll
02.02.16

Møteinnkalling med saker

Fremtidens skolestruktur mot 2030 - fase 2 - saksfremlegg og vedlegg

Protokoll
01.03.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
26.04.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
31.05.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.08.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
11.10.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.11.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.12.16 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2015

Dato Møteinnkalling Protokoll
27.01.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
10.03.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.05.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.06.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.10.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.11.15 Møteinnkalling med saker
Tilleggsutsending til HU utdanning -
to saker som skal behandles i desember
Protokoll
01.12.15 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2014

Dato Møteinnkalling Protokoll
28.01.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.03.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.04.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.06.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
09.09.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.10.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.11.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.12.14 Møteinnkalling med saker Protokoll


For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet.

[-]

Mer om kontrollutvalget

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
15.01.2018 Møteinnkalling med saker Protokoll
19.03.2019 Møteinnkalling med saker
07.05.2019 Møteinnkalling med saker
04.06.2019
17.09.2019 Møteinnkalling med saker
12.11.2019 Avlyst
10.12.2019 Møteinnkalling med saker

Saker og protokoller 2018

Dato Møteinnkalling Protokoll
30.10.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
25.09.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
11.06.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
24.04.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
20.03.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.01.18 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2017

Dato Møteinnkalling Protokoll
28.11.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
17.10.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
19.09.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.06.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
25.04.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
21.03.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
31.01.17 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2016

Dato Møteinnkalling Protokoll
26.01.16  Møteinnkalling med saker Protokoll
16.02.16  - -
26.04.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
31.05.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
20.09.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
18.10.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.11.16 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2015

Dato Møteinnkalling Protokoll
28.01.15 Møteinnkalling med saker   Protokoll
11.03.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
23.09.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
19.11.15 Møteinnkalling med saker

Saker og protokoller 2014

Dato Møteinnkalling Protokoll
29.01.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
12.03.14  Møtet er avlyst
28.04.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.06.14  Møtet er avlyst
20.08.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
15.10.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
19.11.14  Møteinnkalling med saker Protokoll

[-]

Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av saksbehandling og gjennomføring av møter i øvrige utvalgt. Utvalget treffer ikke realitetsvedtak.

Mer om koordineringsutvalget

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
14.01.19 Innkalling Protokoll
25.02.19 Innkalling

Protokoll

29.04.19

Innkalling

 Protokoll

09.09.19

Innkalling

Redegjørelse fra fylkesrådmann, fylkesadvokaten og rektor

Protokoll

Saker og protokoller 2018

15.01.18 Innkalling, koordineringsutvalget​

Dato Møteinnkalling Protokoll
15.01.18 Innkalling
20.08.18 Innkalling

Saker og protokoller 2017

Dato Møteinnkalling Protokoll
16.01.17 Innkalling Protokoll
06.03.17 Innkalling Protokoll
03.04.17
22.05.17 Innkalling Protokoll
19.06.17
14.08.17 Innkalling Protokoll
09.10.17 Innkalling Protokoll
27.11.17

Sakskart og protokoller 2016

Dato Møteinnkalling Protokoll
18.01.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
11.04.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
23.05.16 Møtet er avlyst -
20.06.16 Møtet er avlyst -
15.08.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
26.09.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
31.10.16 Møtet er avlyst -
28.11.16 Møtet er avlyst -

Sakskart og protokoller 2015

Dato Møteinnkalling Protokoll
12.01.15 Møtet avlyst    -   
23.02.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
13.04.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
26.05.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
17.08.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
21.09.15
26.10.15
23.11.15 Protokoll

Sakskart og protokoller 2014

Dato Møteinnkalling Protokoll
13.01.14 Møteinnkalling med saker  Protokoll
24.02.14 Møteinnkalling med saker  Protokoll
31.03.14   Møteinnkalling med saker  Protokoll
19.05.14  Møteinnkalling med saker  Protokoll
23.06.14  Møtet avlyst  
11.08.14  Møteinnkalling med saker Protokoll
29.09.14  Møtet avlyst  
27.10.14  Møteinnkalling med saker  Protokoll
 24.11.14  Møteinnkalling med saker  Protokoll
 15.12.14  Møteinnkalling med saker  Protokoll


For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet

[-]

Rådet skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å gi funksjonshemmede en bedre hverdag.
Mer om rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
28.01.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
25.03.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.05.19 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2018

Dato Møteinnkalling Protokoll
29.01.18 Møteinnkalling med saker Protokoll

05.03.18

Møteinnkalling med saker Protokoll
27.04.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.06.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
27.08.18 Møtet avlyst
08.10.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.11.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.12.18 Møteinnkalling med saker Protokoll

Saker og protokoller 2017

Møtedato Møteinnkalling med saker Protokoll
30.01.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
13.03.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
24.04.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.05.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.09.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
16.10.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.11.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.12.17 Møteinnkalling med saker Protokoll

Sakskart og protokoller 2016

 Møtedato Møteinnkalling med saker  Protokoll
01.02.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.02.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
25.04.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.05.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.08.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
10.10.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.11.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.12.16 Møteinnkalling med saker Protokoll

Sakskart og protokoller 2015

 Møtedato Møteinnkalling med saker  Protokoll
26.01.15 Møteinnkalling med saker  Protokoll 
09.03.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.05.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.06.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
24.08.15 Møtet er avlyst
05.10.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.11.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.11.15 Møteinnkalling med saker Protokoll

Sakskart og protokoller 2014

 Møtedato Møteinnkalling med saker  Protokoll
27.01.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.03.14  Møteinnkalling med saker Protokoll
28.04.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.06.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.09.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.10.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.11.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.12.14 Møteinnkalling med saker Protokoll

For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet.

[-]

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a. å formidle elever til lærebedrifter og føre tilsyn med fagopplæringen. Nemnda har utviklingsansvar og skal ta initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.
Mer om yrkesopplæringsnemnda

Saker og protokoller 2019

Dato Møteinnkalling Protokoll
03.06.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.05.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
25.03.19 Møteinnkalling med saker Protokoll
28.01.19

Møteinnkalling med saker

 

Protokoll

 

Saker og protokoller 2018

Dato Møteinnkalling Protokoll
29.01.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
26.02.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.04.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.06.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
27.08.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.10.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.11.18 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.12.18 Møteinnkalling med saker Protokoll

Sakskart og protokoller 2017

Dato Møteinnkalling med saker Protokoll
30.01.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
13.03.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
24.04.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.05.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.09.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
16.10.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.11.17 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.12.17 Møteinnkalling med saker Protokoll

Sakskart og protokoller 2016

Dato Møteinnkalling med saker Protokoll
01.02.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.02.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
25.04.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.05.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
29.08.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
10.10.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
07.11.16 Møteinnkalling med saker Protokoll
05.12.16 Møteinnkalling med saker Protokoll

Sakskart og protokoller 2015

 Dato Møteinnkalling med saker Protokoll
26.01.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
09.03.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
04.05.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.06.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
24.08.15 Møtet er avlyst -
05.10.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.11.15 Møteinnkalling med saker Protokoll
30.11.15 Møteinnkalling med saker Protokoll

Sakskart og protokoller 2014

 Dato Møteinnkalling med saker  Protokoll
27.01.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.03.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
28.04.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
02.06.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
08.09.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
06.10.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
03.11.14 Møteinnkalling med saker Protokoll
01.12.14 Møteinnkalling med saker Protokoll

For eldre saker og protokoller, vennligst kontakt utvalgssekretariatet.

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet