1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker til fylkestinget.

Fylkesutvalget i Akershus består av 13 representanter, som velges av og blant medlemmene i fylkestinget. Utvalget ledes av fylkesordføreren, og møtes ca. en gang per måned.

Fylkesutvalget har blant annet følgende arbeidsområder; behandling av økonomiplanen, årsbudsjett, skattevedtak, plansaker, høringer, større byggesaker m.m.

Saker og protokoller

Se møter, sakspapirer og protokoller for fylkesutvalgets møter

Fylkesutvalget 2015 - 2019

H, FrP, KrF, V og Sp samarbeider om å styre fylkeskommunen i inneværende periode. De har tilsammen 8 av de 13 representantene:

Posisjon

Ant. repr.

Opposisjon

Ant. repr.

Høyre

4

Arbeiderpartiet

3

Fremskrittspartiet

1

Sosialistisk Venstreparti

1

Venstre

1

Miljøpartiet de Grønne

1

Kristelig folkeparti

1

Senterpartiet

1

Medlemmer av fylkesutvalget 2015-2019


Anette M. Solli (Høyre)

Fylkesordfører

Lars Salvesen (Kristelig folkeparti)

Fylkesvaraordfører

Gruppeleder, Kristelig folkeparti

Gunnar Melgaard (Høyre)

Gruppeleder, Høyre

Lise Hagen Rebbestad (Høyre)

Sebastian Næss Langaas (Høyre)

Vibeke Limi (Fremskrittspartiet)

Leder, hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Gruppeleder, Fremskrittspartiet

Solveig Schytz (Venstre)

Leder, hovedutvalg for samferdsel.

Gruppeleder, Venstre

Morten Vollset (Senterpartiet)

Gruppeleder, Senterpartiet

Tonje Brenna (Arbeiderpartiet)

Gruppeleder, Arbeiderpartiet

Amund Kjernli (Arbeiderpartiet)

Ina Rangønes Libak (Arbeiderpartiet)

Gjermund Skaar (Sosialistisk venstreparti)

Øyvind Solum (Miljøpartiet de Grønne)

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet