1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Transportplan og regionreform på årets Akershusting

Regionreform og Nasjonal Transportplan (NTP) var bærende temaer på årets Akershusting, som ble holdt mandag 11. april. – Det er en viktig tradisjon å møtes en gang i året for å diskutere saker som angår framtidens Akershus, sier fylkesordfører Anette Solli.

Siden 2011 har Akershus fylkeskommune arrangert årlige møter hvor ordførere i fylkets 22 kommuner, fylkesutvalget og akershusbenken på Stortinget diskuterer felles utfordringer og muligheter.

Ramme på over 900 milliarder

Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP) var blant de aktuelle temaene på årets Akershusting, et dokument som vil bli styrende for transportplanleggingen i Norge og Akershus de neste 13 årene. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens Vegvesen orienterte om plangrunnlaget, som nå er sendt ut på høring.

Den kommende planen har en ramme på mellom 574 og 932 milliarder kroner totalt og en basisramme på 60 milliarder kroner per år. 130 milliarder kroner bevilges nye prosjekter.

Befolkningsvekst og klimahensyn styrer valgene

- Prognoser tilsier at vi i 2040 vil ha 6, 3 millioner innbyggere i Norge, og vi er et av landene i Europa med kraftigst befolkningsvekst. Dette stiller krav til hvordan vi reiser, og vi har litt av en jobb foran oss med å styrke andre fremkomstmidler enn bil, innledet vegdirektøren.

Halvparten av veksten forespeiles i byene, og 66, 5 milliarder kroner bevilges derfor til bysatsing. En omfattende klimastrategi innebærer overgang til null- og lavutslippsteknologi, og målet er at etter 2025 skal alle nye privatbiler, bybusser og lette varebiler være lavutslippskjøretøy.

- I tillegg har vi tro på sykkel som en viktig satsing, og 7, 8 milliarder kroner bevilges derfor til sykkelekspressveier. Det at stadig flere av oss kjører kollektivt er flott, men det vil være enda bedre om flere tar sykkelen fatt, poengterte Moe Gustavsen.

Høringsfrist til 1. juli

Kommunepolitikerne trakk frem behovet for å satse på blant annet ny E18 og Ahusbane.

- E18 Vestkorridoren er i dag en regional sperre for vekst i boliger og arbeidsplasser. For å få en klimavennlig vekst må vi få veien under bakken og frigjøre disse arealene. Dette er ikke et veiprosjekt for å få flere biler på veiene, påpekte ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh.

- Vi må endre reisetraseen fra Oslo til Romerike fra vei til bane, og derfor er det vesentlig at Ahusbanen prioriteres i NTP. Et minstekrav er at den omtales, lød innspillene fra både ordfører i Fet, John Harry Skoglund og Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten.

Plangrunnlaget er nå sendt ut på høring til fylkeskommunene, som har høringsfrist til 1. juli.

Les hele plangrunnlaget på nettsidene for Nasjonal transportplan

Foreslår ti større regioner

Den rykende ferske Stortingsmelding 22 om kommune- og regionreform, som kom 5. april, ble også debattert.

Statssekretær Kristin Holm Jensen i kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyste om regjeringens forslag, som innebærer en samlet region- og kommunereform fra 1.1.2020 med tre folkevalgte nivåer. Regjeringen foreslår å organisere dagens fylkeskommuner inn i ti større regioner, som vil sikre en mer effektiv forvaltning.

- Visjonen er at vi skal få sterke lokalsamfunn som har makt og myndighet til å utvikle seg og fatte beslutninger, sa Holm Jensen.

Ønsker dialog med Oslo

Akershus er for tiden i dialog med Buskerud og Østfold. Fylkesordfører Anette Solli kunne også opplyse at fylkeskommunen ser det naturlig å gå i dialog med Oslo, som så langt ikke har meldt interesse.

- Vi kan ikke gi ett fylke vetorett for å hindre sammenslåing, og vi fortsetter dialogen med Østfold og Buskerud. Men den endelige avgjørelsen er opp til Stortinget, presiserte hun.

- Skal gjøre Norge sterkere og bedre

Dagens kommunekart stammer fra 1960-tallet og fylkeskommunene fra 1830-tallet. Med andre ord er vi modne for en endring, men endringen må i størst mulig grad styres av fylkeskommunene og kommunene selv, ifølge statssekretær Holm Jensen.

- Vi er inne i en utrolig viktig tid - vi skal forme framtidens Norgeskart. Vi håper at både kommunene og fylkeskommunen tar den ballen, og hjelper oss med å finne løsninger som kan gjøre landet som helhet sterkere og bedre, avrundet hun.

Kommunene har frist til 1. juli for sine forslag til sammenslåing, og fylkeskommunene 1. desember.

Les hele stortingsmelding 22 her.

Les flere artikler

Transportplan og regionreform på årets Akershusting

13.04.2016

Les hele artikkelen

Ordførerne Lisbeth Hammer Krog, Åge Tovan, Ann Kristin Linnestad og fylkesordfører Anette Solli debatterer kommunereform på Akershustinget.

Kommunereform til debatt

28.01.2015

Les hele artikkelen

Fylkesordfører Anette Solli innledet på Akershustinget 3. februar.

Hvordan få raskere planprosesser?

04.02.2014

Les hele artikkelen

Akershustinget om boligpolitikk

04.02.2013

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet