1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kommunereform til debatt

Kommune- og regionreform stod på dagsorden på Akershustinget mandag 26. januar. Hva er utfordringene med dagens forvaltningssystem og hvordan kan større kommuner og fylker bidra til bedre tjenester og til utviklingen av Akershus og hovedstadregionen?

Stortingsrepresentanter fra Akershus, fylkesutvalget og ordførerne i fylkets kommuner møtes til debatt i Akershustinget, som arrangeres en gang i året.

Åpenbart behov for reform

Kristin Holm Jensen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet innledet om hovedutfordringene i kommune- og regionreformen, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Signy Irene Vabo, leder av ekspertutvalget, snakket om kriterier for god kommunestruktur og Anne-Marie Vikla fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om fylkesmannens oppdrag.

-Det er et åpenbart behov for kommunereform, dagens struktur er ikke på høyde med behovene innen oppgaveutførelse og tjenesteproduksjon. Det er viktig for kvalitet, effektivitet og likeverdighet, rettsikkerhet, sa Vabo i sin innledning.

Kommunene i Norge er ulike, med både fraflyttingsområder og vekstområder. Behovene i dag innen næringsutvikling, transport, arealpolitikk, boliger og sosial infrastruktur er store. Større kommuner imøteser disse utfordringene, mente Vabo.

Vabo skisserte en mulighet for fire kommuner i Akershus. -Man må se det store bildet og se utover egen kommune – ellers blir det ikke noen reform, sa Vabo. I tillegg til Vabo, hadde

Ikke sitte på hver vår tue

Tre ordførere og fylkesordfører hadde hver sine innlegg til debatten. Anne Kristen Linnestad (H), ordfører i Ski kommune, mente at kommunestyrene må ha anledning og tid til å fordøye prosessen, deretter kan kommunene snakke sammen om sammenslåing.

-Ski er en stor kommune, men skal vi gi gode tjenester i framtida tror jeg ikke Ski klarer det alene. Vi konkurrerer med Oslo og vår nabokommuner om arbeidskraft og kompetanse. Skal vi ha gode planavdelinger og effektive løsninger innen for eksempel digitale løsninger, må vi stå samla og skape større fagmiljøer. Det er også bra for næringslivet å forholde seg til en stor kommune. Ski vant i lotto når Follotunnelene ble vedtatt! For at Follo skal stå rusta for framtida er vi nødt til å se på større kommuner. Vi kan ikke sitte på hver vår tue, sa Linnestad.

Kommunene må finne løsningene selv

-Jeg tror det blir mange sammenslåinger, men det er fordi kommunen selv finner ut av det. Det er innbyggerne som eier Lørenskog kommune. Dersom kommunesammenslåing blir aktuelt for Lørenskog bør innbyggerne få si sin mening gjennom en folkeavstemning. Da må regjeringen legge bort riset bak speilet som heter tvang, mente Åge Tovan (Ap), ordfører i Lørenskog.

-Store kommuner kan være svaret på økt kvalitet, kapasitet og kompetanse. Stordriftsfordelene er begrenset, men finnes på noen områder. Transport er den største utfordringen i vårt område, det er behov for store kollektivgrep, som Ahusbane. Det er ikke nok å slå sammen kommuner for å løse disse utfordringene, mente Åge Tovan.

-For Bærum kommune ligger ikke bare utfordringer mot Oslo og Akershus, men også mot Buskerud. Vi må også samarbeide med Vestregionen og Buskerud fylkeskommune, påpekte Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører i Bærum kommune.

Hammer Krog trakk fram videregående opplæring som et eksempel på samordning. Ungdom i Bærum ønsker å velge mellom videregående skoler både i Akershus og Oslo, det er veldig enkelt å reise til Oslo for å gå på skole.

-En felles planavdeling ville vært bra, og hvorfor må 22 kommuner ha hver sin næringssjef?, spurte Hammer Krog. -En ulempe med store kommuner er at innbyggerne kan få større avstand til politikerne og kommunen. Men vi må være positive til å ville noe nytt!, oppfordret Hammer Krog.

Regionale byer blir viktige

-Vi bør være åpne for å justere fylkesgrenser, sa fylkesordfører Anette Solli (H). Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er veldig viktig, og vil ha mye å si for utviklingen i Akershus. De regionale byene vil være med å drive utviklingen. Hvordan og på hvilket nivå blir det best mulig tjenester, er et viktig spørsmål. Dette er muligheter, og det spennende å være politiker i slike prosesser, sa Anette Solli.

-Å bygge opp bysentra er et viktig grep for å møte konkurranse med Oslo, mente Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo. -Byutvikling og bybåndet må utvikles, det må vi samarbeide om for stå sterkere for et godt og bærekraftig næringsliv i regionen, sa Flæten.

Siri Hov Eggen (Ap) stilte spørsmål om hvordan få innbyggere engasjert i en kommunereform. -Det er avgjørende for hvor vellykket en reform blir, mente Hov Eggen.

Paradokser

-Reformen har noen paradokser; ordførerne må legge ned sin egen kommune, mange ber om tydelige retningslinjer fra sentralt hold samtidig som det skal bestemmes lokalt, og alle vil gjerne slå seg sammen med en kommune som er mindre enn sin egen. -Her må Akershusbenken jobbe sammen og se på gode løsninger for Akershus, sa stortingsrepresentant Henrik Asheim (H).

Om Akershustinget

På Akershustinget møtes politikere fra stat, fylke og kommune for å diskutere utfordringer og løsninger til beste for innbyggerne i Akershus. Akershustinget består av stortingsrepresentanter fra Akershus, fylkesutvalget og ordførerne i fylkets kommuner. I tillegg deltar representanter fra fylkesmannen og organisasjoner i Akershus. Tinget møtes en gang i året. Terje Svabø ledet Akershustinget.

Les mer om Akershustinget

Les flere artikler

Konstituering av første fylkesting for Viken skjer i den ærverdige festsalen i Urbygningen ved NMBU.

Konstituering av Viken fylkesting 17. oktober

10.10.2019

Les hele artikkelen

Mandater i Viken fylkesting

Her er de folkevalgte i Viken

16.09.2019

Les hele artikkelen

VALG: 58 prosent av de stemmeberettigede har brukt stemmeretten til fylkestingsvalget i Viken.

Valgresultatet i Viken

10.09.2019

Les hele artikkelen

Web-TV fellesnemnda

Fellesnemnda for Viken

28.08.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet