1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Avsluttede høringer

Når høringsfristen har gått ut, vurderes og innarbeides innkomne uttalelser til planforslag før saken legges frem for politisk vedtak.

I listen under finner du avsluttede høringer med aktuelle dokumenter.


Filtrering av artikellisten

Høring: Drøftingsgrunnlag regional plan for kompetanse Akershus

Hvordan skal vi sikre at arbeidslivet og befolkningen er sikret god og rett kompetanse i Viken? Et drøftingsnotat som tar for seg Akershus-spesifikke utfordringer og muligheter legges nå ut på høring frem til 31. oktober 2019.

Planprogram og hovedutfordringer for Vannregion Glomma 2022-2027

Planprogram og hovedutfordringer for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet er lagt ut på høring frem til 30. juni 2019.

Høring: Hvordan kan medvirkningsorganer organiseres i Viken?

Alle eksisterende medvirkningsorganer i fylkeskommunene og kommunene i Viken, relevante organisasjoner, elevråd og ivrige interesserte inviteres til å komme med en høringsuttalelse på høringsforslaget. Frist for uttalelse er 30. april.

Varsel om oppstart av fredningssak for skogfinneplassen Mikkelrud

Akershus fylkeskommune varsler om oppstart av fredningssak for Mikkelrud i Aurskog-Høland kommune. Frist for å komme med merknader er 15. mars 2019.

Forslag til strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten

Hvordan skal vi samhandle for at kollektivtransporten i Akershus blir tilgjengelig for alle? En ny strategi er nå lagt ut til offentlig gjennomsyn. Frist for tilbakemelding er 15. september 2018.

Forslag til regional plan for klima og energi i Akershus

Regional plan for klima og energi i Akershus med handlingsprogram ble vedtatt i fylkestinget 18.juni 2018.

Varsel om oppstart av fredningssak for Solstua i Ås

Akershus fylkeskommune varsler om oppstart av fredningssak for Solstua i Ås kommune. Frist for å komme med merknader var 2. mars 2018.

Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus

Vekst og strukturendringer i ulike deler av detaljvarehandelen skaper nye utfordringer for eksisterende tettsteder og sentrumsområder i Akershus. Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus blir nå lagt ut til offentlig gjennomsyn. Frist for uttalelser er 19. mars 2018.

Forslag til planprogram for regional plan for kompetanse

Akershus fylkeskommune har startet arbeidet med en regional plan for kompetanse, og ber nå om innspill til forslaget til planprogram for planarbeidet. Frist for innspill er 21.12.2017.

Høring av konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtransport på Nedre Romerike

Akershus fylkeskommune ber om uttalelser til konseptvalgutredningen om kollektivtransport på Nedre Romerike. Frist for høringssvar er 21. desember 2017.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet