1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Viken-ordførere fornøyd med forslag til nye oppgaver

Fylkeskommunene bør få flere oppgaver innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning, samt få flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging. Det mener ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene. Forslagene er gode, mener de tre fylkesordførerne som leder arbeidet med nye Viken fylkeskommune.

I mandatet fra regjeringen heter det blant annet at ekspertutvalgets forslag skal bidra til «å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv».

Med forslaget som nå er lagt fram ivaretas dette målet langt på vei, mener de tre fylkesordførerne i Akershus, Buskerud og Østfold. De tre fylkene er som kjent i gang med arbeidet med å bygge den nye fylkeskommunen Viken.

- Forslagene fra ekspertutvalget vil gi bedre muligheter for å se ting i sammenheng, som den sektoriserte staten vanskelig kan håndtere. Det betyr en mer helhetlig samfunnsutviklerrolle, som fylkeskommunene er rede til å ta, sier fylkesordfører Anette Solli i Akershus.

Hun får støtte av fylkesordfører Roger Ryberg i Buskerud og fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold. De tre fylkene er som kjent i gang med arbeidet med å bygge den nye fylkeskommunen Viken. 

- Jeg synes ekspertutvalget er offensive og de har hørt på hva som er kommet fra et samlet fylkesordførerkollegium i landet. Dette setter en god standard for hva et stort og kraftfullt fylke som Viken kan gjøre for innbyggerne, sier fylkesordfører Roger Ryberg i Buskerud.

- Vi er glade for at ekspertutvalget har sett, og argumenterer godt for, at fylkeskommunene må få langt flere og større oppgaver ut fra et regionalt helhetssyn. Vi er også fornøyd med at utvalget langt på vei deler vårt syn på hvilke typer oppgaver det er naturlig for fylkeskommunene å ha. Samtidig vet vi at denne typen forslag vil mobilisere motkrefter, sier fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold.

1. februar 2018 la det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal finne nye oppgaver til fylkeskommunene fram sine anbefalinger. Utvalget har lagt den nye fylkesstrukturen – hvor landet deles inn i elleve fylkeskommuner fra 1. januar 2020 - til grunn. 

Ekspertutvalget mener blant annet at fylkeskommunene bør overta oppgaver innen følgende områder:

Næring, kompetanse, integrering

 • Flere oppgaver knyttet til næringsutvikling, forsking og innovasjon fra blant annet Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Siva (Selskapet for industrivekst).
 • Integrering av flyktninger, blant annet ved å overta flere oppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 • Får ansvaret for tilskudd til voksenopplæring fra Kompetanse Norge.

Samferdsel

 • Den regionale samfunnsutviklingen, blant annet gjennom å gjøre regionale planer mer forpliktende for staten.
 • Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter internt på Østlandet. Viken blir, på grunn av sin befolkningsstørrelse, en av tre fylkeskommuner som får dette oppdraget.

Kultur og kulturminnevern

 • Overta samtlige kulturinstitusjoner med regionalt nedslagsfelt innenfor musikk, scenekunst og opera som i dag ligger til kulturdepartementet.
 • Overta flertallet av muséene

Klima, miljø og naturressurser

 • Forvaltningsoppgaver knyttet til klima-, miljø- og landbruk fra Fylkesmannen.
 • Relevante tilskuddsordninger som i dag forvaltes av Miljødirektoratet

Helse og levekår

 • Overta ansvaret for barnevernsinstitusjoner og fosterhjem, samt familievernet, som i dag ligger i Bufetat.

Veien videre

De tre fylkene har valgt representanter som utgjør fellesnemnda for Viken fylkeskommune. Det er denne nemnda som leder prosessen med å bygge den nye fylkeskommunen. Fellesnemndas neste møte er på Fornebu allerede 2.februar. - Det vil være naturlig å diskutere ekspertutvalgets rapport på det møtet, men samtidig må vi også ta oss tid til å gå ordentlig igjennom den. Dette setter vi opp som en egen sak på fellesnemdas neste møte tidlig i mars Vi skal gi en formell og tydelig tilbakemelding til regjeringen som nå skal jobbe fram om en stortingsmelding med utgangspunkt i ekspertutvalgets anbefalinger, forteller de tre fylkesordførerne.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland karakteriserte forslaget som «modig» da hun mottok rapporten. Hun sender den nå ut på høring med seks ukers høringsfrist.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger ventelig fram sitt bearbeidede forslag i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai.

Hele rapporten fra ekspertutvalget kan leses på regjeringens nettsider 

De tre fylkesordførerne kan kontaktes for ytterligere kommentarer:

Anette M. Solli, fylkesordfører i Akershus, mobil: 90 18 89 65

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud, mobil: 93 42 94 29

Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold, mobil: 90 85 87 08

 

Ekspertutvalgets utredning om nye oppgaver for fylkeskommunene.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet