1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Spillemidler til idrett og friluftsliv er fordelt

Nærmere 128 millioner kroner er fordelt til 116 søkere om spillemidler i Akershus. Pengene går til ulike idrettsanlegg, men også til mindre anlegg som sykkelløyper, aktivitetsparker, friluftslivstilbud, balløkker og ballbinger.

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse har 30.5 fordelt 127 738 000 kroner i spillemidler til ulike anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Årets tildeling er ca 12 millioner høyere enn i 2016, og er det høyeste beløpet som noen gang er tildelt til anlegg i fylket. I alt 116 av 284 godkjente søknader har fått tilsagn om hele eller deler av søknadsbeløpet.

- Hovedutvalget ønsker å rette en stor takk til alle kommuner, lag og foreninger som har gjort en kjempeinnsats for å tilrettelegge for ulike former for fysisk aktivitet i hele fylket. Vi er godt fornøyd med at Akershus er det fylket som får høyest tilskudd til anlegg. Spillemidlene er et viktig bidrag til et løft for anleggsutviklingen, selv om gapet fortsatt er stort mellom tildeling og søknadssum sier Vibeke Limi (FrP), leder av hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse.

Asker og Bærum

I Vestregionen er det blant annet gitt tilsagn til Holmen svømmehall i Asker. Det er igangsatt prøvedrift av anlegget, med offisiell åpning 25. juni. Dette har i flere sammenhenger vært referert til som et forbildeanlegg blant annet gjennom gode energieffektive løsninger. I Bærum vil seilbrettanlegg på Rolvstangen og Bærum idrettspark være av anleggene som får tilskudd.

Follo

I Frogn gis det blant annet tilskudd til Drøbaksbadet svømmehall og idrettshaller i Vestby og Ås. Det gis også spillemidler til turløyper og belysning i Oppegård og Ås.

Romerike

Kommunene på Romerike tildeles midler til mange anlegg. Blant disse er Marikollen i Rælingen som over en periode vil utvikle området rundt Marikollen til et helårsanlegg for skiidrett og egenorganisert aktivitet. Det gis også tilskudd til de tre idrettshallene som eies av idrettslag i Fet, Sørum og Aurskog-Høland.

Nærmiljøanlegg

Det er bevilget totalt 9 919 000 kroner til 44 ulike anlegg. Fra kommuner, lag og foreninger er det en markant økning i søknader som retter seg mot allsidig egenorganisert aktivitet. Det bygges mange spennende mindre anlegg i kommunene. Blant annet er det mottatt søknad på slakkline-anlegg i Oppegård, BMX-anlegg i Texasdalen i Sørum, Pumptrack i Lørenskog, Frisbeegolf i Asker og Strettbasketanlegg i Bærum. Det er også i år mottatt flere søknader på ordinære ballbaner, mens antallet søknader om ballbinger går noe ned.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet