1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Pressemeldinger

Pressemeldinger publiseres på denne siden og sendes avisredaksjoner i regionen. Enkelte pressemeldinger publiseres også under nyheter i forsiden.


Filtrering av artikellisten

25 147 søkere til videregående opplæring

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 23 518 søkere til videregående skoler i Akershus. Det er en økning på 78 søkere sammenlignet med i fjor. Det er 1629 søkere til læreplass i bedrift, som er en økning på 53 søkere.

Nybygg for Akershus Kunstsenter

Akershus fylkeskommune vil bidra til å realisere nytt bygg for Akershus Kunstsenter på Lillestrøm. Et enstemmig fylkestinget vedtok saken mandag 13. februar.

20 millioner til innovasjonsprosjekter

Sammen med Oslo kommune har Akershus fylkeskommune vedtatt rundt 20 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i Oslo og Akershus. Til sammen utløser dette annen finansiering og innsats tilsvarende 34 millioner kroner.

22,8 millioner kroner til tryggere skoleveier

Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Akershus har bevilget 22,8 millioner kroner til 41 ulike trafikksikkerhetstiltak langs fylkes- og kommunale veier i Akershus i 2017. Pengene skal benyttes til tiltak som bedrer trafikksikkerheten i lokalmiljøer.

Gir støtte til klimatiltak

Nå blir det lettere å kjøre elbil i Akershus. Akershus fylkeskommune har gitt nærmere 6 millioner kroner i støtte til klimatiltak. Mesteparten gikk i denne omgang til ladeinfrastruktur.

Videregående opplæring, fylkesveier og kultur prioriteres

Videregående opplæring, fylkesveier og kultur prioriteres i fylkeskommunens økonomiplan fram til og med 2020. Fylkestinget vedtok 19. desember årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 til 2020.

Sa nei til avtaleforslaget om sammenslåing

Fylkestingets flertall sa nei til det framforhandlede forslaget om å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold til én region. Fylkestinget setter som forutsetning for en regionreform at Oslo blir en del av en ny region.

Historisk avtale - enige om plattform for Viken

Østfold, Akershus og Buskerud har kommet fram til en fellesplattform som skal danne regionen Viken.

Støtter midlertidig tidsdifferensierte bompengetakster

Fylkestinget i Akershus har 24.10 vedtatt å støtte Oslos arbeid med å få utarbeidet en forskrift om midlertidig tidsdifferensierte bompengetakster (beredskapstakster) på dager med fare for høy luftforurensing.

TT-ordningen endres

Fylkestinget vedtok i sitt møte 24. oktober at TT-midler skal tildeles likt, uavhengig av type funksjonshemming.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet