1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Pressemeldinger

Pressemeldinger publiseres på denne siden og sendes avisredaksjoner i regionen. Enkelte pressemeldinger publiseres også under nyheter i forsiden.


Filtrering av artikellisten

Store prosjekter i Akershus i NTP

Regjeringen la 5. april fram forslag til Nasjonal Transportplan. - Akershus har fått uttelling på store og viktige prosjekter på kollektiv og vei, sier fylkesordfører Anette Solli.

18 listeforslag mottatt til Stortingsvalget i Akershus 2017

31. mars kl. 12:00 gikk fristen ut for å levere listeforslag til Stortingsvalget 2017. Ved fristens utløp var det kommet inn 18 listeforslag i Akershus.

Ny plan for et aktivitetsløft

Være fysisk aktiv, drive friluftsliv og idrett, eller kunne oppleve stillhet og natur er viktig for alle. Den nylig vedtatte regionale planen Aktivitetsløftet skal gi økt samarbeid om en ny, langsiktig og samlet satsing på fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus. -Vi må sammen tilrettelegge for livsglede ved at alle ser mulighet for bevegelse, trening og idrett, sier Vibeke Limi (FrP), leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse.

25 147 søkere til videregående opplæring

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 23 518 søkere til videregående skoler i Akershus. Det er en økning på 78 søkere sammenlignet med i fjor. Det er 1629 søkere til læreplass i bedrift, som er en økning på 53 søkere.

Nybygg for Akershus Kunstsenter

Akershus fylkeskommune vil bidra til å realisere nytt bygg for Akershus Kunstsenter på Lillestrøm. Et enstemmig fylkestinget vedtok saken mandag 13. februar.

20 millioner til innovasjonsprosjekter

Sammen med Oslo kommune har Akershus fylkeskommune vedtatt rundt 20 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i Oslo og Akershus. Til sammen utløser dette annen finansiering og innsats tilsvarende 34 millioner kroner.

22,8 millioner kroner til tryggere skoleveier

Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Akershus har bevilget 22,8 millioner kroner til 41 ulike trafikksikkerhetstiltak langs fylkes- og kommunale veier i Akershus i 2017. Pengene skal benyttes til tiltak som bedrer trafikksikkerheten i lokalmiljøer.

Gir støtte til klimatiltak

Nå blir det lettere å kjøre elbil i Akershus. Akershus fylkeskommune har gitt nærmere 6 millioner kroner i støtte til klimatiltak. Mesteparten gikk i denne omgang til ladeinfrastruktur.

Videregående opplæring, fylkesveier og kultur prioriteres

Videregående opplæring, fylkesveier og kultur prioriteres i fylkeskommunens økonomiplan fram til og med 2020. Fylkestinget vedtok 19. desember årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 til 2020.

Sa nei til avtaleforslaget om sammenslåing

Fylkestingets flertall sa nei til det framforhandlede forslaget om å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold til én region. Fylkestinget setter som forutsetning for en regionreform at Oslo blir en del av en ny region.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet