1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Pressemeldinger

Pressemeldinger publiseres på denne siden og sendes avisredaksjoner i regionen. Enkelte pressemeldinger publiseres også under nyheter i forsiden.


Filtrering av artikellisten

Oslopakke 3: Enighet om endringer i bompengesystemet

Partene i Oslopakke 3 samarbeidet ble 13. juni enige om endringer i bompengesystemet i tråd med Oslopakke 3-avtalen fra juni i fjor. Dette sikrer finansiering av de store samferdselsprosjektene i Oslo og Akershus som det allerede er enighet om. Endringene vil også gi et mer rettferdig bompengesystem, som bidrar til bedre luft, vesentlig bedre fremkommelighet og store reduksjoner i klimagassutslipp i regionen.

Hjelpende Hender fikk Akershusprisen 2017

Akershusprisen 2017 gikk til Hjelpende Hender, en frivillig organisasjon som bistår folk som har behov for hjelp i hverdagen. Fylkesordfører Anette Solli, sammen ned kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, delte ut prisen tirsdag 6. juni.

Vil åpne for mer kultur og frivillighet

-Sammen med kommunene og frivilligheten ønsker vi å løfte fram talentene i Akershus. For å synliggjøre resultatene av et slikt samarbeid, er vi stolte av å kunne presentere DanseFOT-prosjektet, et samarbeid mellom fylkeskommunen og Bærum kommune om talentutvikling, og dansegruppen Happy Feet sier fylkesordfører Anette Solli.

Spillemidler til idrett og friluftsliv er fordelt

Nærmere 128 millioner kroner er fordelt til 116 søkere om spillemidler i Akershus. Pengene går til ulike idrettsanlegg, men også til mindre anlegg som sykkelløyper, aktivitetsparker, friluftslivstilbud, balløkker og ballbinger.

17 godkjente valglister til Stortingsvalget 2017

Fylkesvalgstyret godkjente mandag 15. mai 17 valglister til Stortingsvalget 2017 i Akershus.

Akershus med gode resultater i 2016

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016.

127 millioner til idrett og friluftsliv

Akershus er tildelt 127 738 000 kroner i spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Akershus er det fylket i landet som får mest spillemidler, for tredje år på rad.

Store prosjekter i Akershus i NTP

Regjeringen la 5. april fram forslag til Nasjonal Transportplan. - Akershus har fått uttelling på store og viktige prosjekter på kollektiv og vei, sier fylkesordfører Anette Solli.

18 listeforslag mottatt til Stortingsvalget i Akershus 2017

31. mars kl. 12:00 gikk fristen ut for å levere listeforslag til Stortingsvalget 2017. Ved fristens utløp var det kommet inn 18 listeforslag i Akershus.

Ny plan for et aktivitetsløft

Være fysisk aktiv, drive friluftsliv og idrett, eller kunne oppleve stillhet og natur er viktig for alle. Den nylig vedtatte regionale planen Aktivitetsløftet skal gi økt samarbeid om en ny, langsiktig og samlet satsing på fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus. -Vi må sammen tilrettelegge for livsglede ved at alle ser mulighet for bevegelse, trening og idrett, sier Vibeke Limi (FrP), leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet