1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Pressemeldinger

Pressemeldinger publiseres på denne siden og sendes avisredaksjoner i regionen. Enkelte pressemeldinger publiseres også under nyheter i forsiden.


Filtrering av artikellisten

Fylkestinget godkjente fylkets første klimabudsjett

For første gang vedtok fylkestinget et klimabudsjett som del av økonomiplanen 2019-2022, sammen med bærekraftrapporten.

Fylkets første klimabudsjett og bærekraftrapporten

Fylkeskommunens nylig framlagte bærekraftrapport for 2017 gir oversikt over bærekraftresultater og status og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus. For første gang inngår også et klimabudsjett som del av økonomiplanen 2019-2022.

Viken-politikere på besøk i det nye fylket

Torsdag 15. og fredag 16. november skal sentrale politikere reise via Bærum til Geilo, og videre til Gol, Hadeland, Gardermoen, Indre Østfold og Sarpsborg. Hensikten er å innhente innspill til Viken fylkeskommune.

Møte i fellesnemnda og partssammensatt utvalg 5. - 6. november

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Befolkningen i Akershus vil fortsette å vokse

Befolkningen i Akershus vil vokse med om lag 25 prosent fram til 2035, viser nye prognoser. Den sterkeste befolkningsveksten er ventet på Øvre Romerike, mens Follo er forventet å vokse minst blant delregionene i fylket.

Viken skal få fylkesvåpen - inviterer til publikumskonkurranse

Arbeidet med å få nytt fylkesvåpen til Viken fylkeskommune er i gang. Nå kan innbyggerne sende inn sine forslag.

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

Nå lyses det ut prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram, for å styrke den internasjonale konkurranseevnen til næringslivet i Oslo og Akershus.

Rimeligere kollektivreiser for barn og ungdom

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ønsker å gjøre det billigere for barn og ungdom å reise kollektivt ved å innføre gratis reise fram til seks år og barnebillett til fylte 18 år.

Sluttrapport for Oppreisningsordningen

126 personer har fått tilkjent oppreisning for omsorgssvikt eller overgrep under plassering av det kommunale barnevernet i Akershus. Det viser sluttrapporten for oppreisningsordningen, som ble lagt fram for fylkestinget 10. september.

Trygging av skoleveier i Akershus

Arbeidet med å gjøre de farligste skoleveiene i Akershus tryggere er godt i gang. Det viser et oppsummering av 10-årsplanen for trygging av skoleveier.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet