1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Søk tilskudd til klimatiltak! 

Kommuner og private aktører kan nå søke tilskudd til en rekke klima-tiltak i Akershus. Tilskuddene skal bidra til økt infrastruktur for elkjøretøy og reduksjon av klimagasser. Søknadsfristene er i august og september. 

Fylkeskommunen har gjennom en årrekke gitt tilskudd til ulike klimatiltak gjennom sitt klima- og miljøfond (se faktaboks). I år velger vi å skille ut noen særlige satsingsområder i egne tilskuddsordninger, med egne frister. Spissingen av støtteordningene skjer som følge av prioriteringer og satsinger i handlingsprogrammet til regional plan for klima og energi i Akershus

Tilskuddene skal medvirke til forbedret infrastruktur for ladbare kjøretøy og reduksjon av klimagasser.

Fylkeskommunen gir i tillegg tilskudd til ulike hydrogentiltak gjennom sin hydrogensatsing. Behandling av søknader til disse tilskuddsordningene er midlertidig satt på vent i påvente av evalueringen av hendelsen ved en hydrogenstasjon i Sandvika.

Fakta: Fylkeskommunens klima- og miljøfond 

 • Opprettet i 2009 med 32,4 mill. kroner opprinnelig avsatt som sikring for økonomiske virkninger av finanskrisen 
 • Midlene blir bevilget årlig i økonomiplanen. I alt er fondet til nå tilført 125,4 mill. kr. 
 • I 2009 var målet å bidra til prosjekter som fører til dokumenterbar reduksjon av klimautslipp og energibruk. Den største utgiftsposten var i starten omlegging fra fossil oppvarming på fylkeskommunale bygg i Akershus. Miljøfondet skal knyttes til den regionale klima- og energiplanen gjennom handlingsprogrammet. Midlene varøremerket samfunnsmessig utvikling (ikke AFK-virksomhet) med vekt på utslippsreduksjon fra transport.
 • Tiltaksområdene som har fått de største tilskuddene er transport, foran oppvarming/stasjonær og avfall/avløp på 3. plass. Mer detaljert:
  • Hydrogenelektrisk transport 
  • Batterielektrisk transport  
  • Stasjonær energi (15-20 mill. kr)
  • Deponigass-reduksjon 
  • Kommunikasjon og internasjonalt samarbeid
  • Tiltak for biogass til transport 

Fakta: Regional plan for klima og energi 2018-2050 

 • Regional plan som trekker opp linjene for fylkeskommunens og kommunenes arbeid med reduksjon av klimagasser innen ulike innsatsområder. 
 • Inneholder bl.a. mulige fremtidsscenarier og nødvendige kutt som må til for å nå FNs klimamål.
 • Hovedmålet er at direkte klimagassutslipp fra Akershus skal reduseres med 55 % innen 2030 og med 85-90 % innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1991. 
 • Et tilknyttet handlingsprogram beskriver ulike tiltak og prioriteringer som fylkeskommunen skal gjennomføre eller støtte for å oppnå målene i den regionale planen.  
 • Les planen her

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet