1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Styringsramme for Fornebubanen

Fylkestinget godkjente 17. juni at styringsramme for bygging av Fornebubanen settes til 16,2 milliarder kroner.

Styringsrammen er fastsatt etter en kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før investeringsbeslutning (KS2). Styringsrammen for Fornebubanen er satt til 16,2 mrd. eks. mva. 2018-kroner.

Fylkestinget forutsetter at staten fastsetter sitt bidrag i tråd med bymiljøavtalen og styringsrammen etter KS2.

Fylkestinget godkjente de nylig inngåtte avtalene om grunneierbidrag fra grunneiere på Fornebu, på til sammen 2,040 milliarder kroner.

Fylkestinget vedtok videre at det skal inngås ny samarbeidsavtale med Oslo kommune om gjennomføringsfasen av Fornebubanen.

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er prosjektets eiere. Oslo kommune skal ha rollen som byggherre for prosjektet og ha hovedansvaret for at Fornebubanen blir realisert på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Oslo kommune har valgt å organisere byggherrerollen i en etat «Fornebubanen» organisatorisk underlagt Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) i Oslo kommune.

Fornebubanen

Fornebubanen er planlagt som ny T-banestrekning, i et sammenhengende tunnelsystem, fra Fornebu stasjon i Bærum til Majorstuen stasjon i Oslo. Banen vil bli ca. 8,3 km lang og vil ha seks underjordiske stasjoner, med navnene Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen.

På Majorstuen planlegges en enkel tilkobling til eksisterende T-banenett. På Fornebu skal det være både stasjon og drifts-base, inkludert hensetting av vogner, vaskehall, verksted og kontorfasiliteter.

Total kjøretid på strekningen blir ca. 12 minutter. Ved åpning av Fornebubanen skal det være en frekvens på to tog i kvarteret i hver retning, men infrastrukturen skal være dimensjonert for fire tog i kvarteret.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet