1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fortsatt vekst i kollektivtrafikken

Nye tall fra Ruter viser en trafikkvekst i Akershus på 4,9 prosent i 2018. I Oslo og Akershus var det totalt 387 millioner påstigninger, hele 16 millioner flere enn i 2017.

Veksten i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fortsetter, med en trafikkvekst på 4,2 prosent i 2018. I Oslo var veksten i 2018 på 4 prosent, og i Akershus var det en trafikkvekst på 4,9 prosent.

– Fylkestinget i Akershus har over flere år bevilget store midler for å bygge ut et godt kollektivtilbud i fylket. Det er derfor svært gledelig at Ruter lykkes så godt med å tilrettelegge et kollektivtilbud som stadig flere velger å bruke. I et fylke som Akershus som består av alt fra byområder til store landsbukskommuner hvor mange er avhengig av å bruke bil, er dette ingen selvfølgelighet. Det gjør meg optimistisk med tanke på utviklingen av kollektivtilbudet i det nye Viken, sier Anette Solli, fylkesordfører i Akershus.

Kollektivtrafikkens andel av motorisert transport i hele Akershus var i 2018 på 23,9 prosent, noen som er en økning på 3,5 prosent fra 2017.

Flest reiser med buss

Det er bussene som transporterer flest passasjerer, med 168 millioner påstigninger i 2018. Deretter kommer T-banen med 122 millioner påstigninger, og trikken med 51 millioner.

– Veksten i kollektivtrafikken er først og fremst befolkningen sin fortjeneste, kundene våre parkerer bilen, tar kollektivtilbudet i bruk, og bidrar til å redusere utslipp. De fortjener en stor takk når vi oppsummerer tallene for fjoråret. Tillit og satsing fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjør at vi har kunnet øke kapasiteten, frekvensen og kvaliteten på tilbudet vårt, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Ruteendringer gir resultater

Det er gjort flere grep for å videreutvikle kollektivtilbudet i Oslo og Akershus i løpet av 2018. Både i april og oktober ble det gjennomført ruteendringer som hadde som formål å sikre mer effektive reiser inn og ut av hovedstadsområdet, samt bidra til å styrke tilbudet for å møte befolkningsveksten. Særlig er det busstilbudet i Oslo og Akershus som har fått en solid styrking i løpet av året. I 2018 var det også seks elbusser i test i Ruters område, i 2019 kommer 120 nye elbusser i trafikk i Oslo og Akershus.

– Et tilbud som er tilpasset markedet gir resultater, innsatsen til om lag 5000 medarbeidere i over 20 selskaper bidrar hver dag til å gjøre Osloregionen til et bedre sted å bo og reise i. Fremover skal vi fortsette å levere, øke innsatsen, jobbe videre for å oppnå ambisjonen om nullutslipptrafikk og ta imot eksisterende og enda flere nye kunder, sier Bernt Reitan Jenssen.

 

Antall påstigninger per driftsart i millioner, og trafikkvekst i prosent:

Buss 168 5,7 %
T-bane 122 3,6 %
Trikk 51 0%
Tog 42 5,3 %
Båt 4,4 11,6 %
Sum 387 4,2 %

 Kollektivtrafikken har i 2018 hatt en vekst på 4,2%, og i løpet av året ble det registrert over 387 millioner påstigninger i Oslo og Akershus. Veksten til kollektivtrafikken er betydelig høyere enn befolkningsveksten, som i 2018 var beregnet til 1,2% i Oslo og 1,7% i Akershus.

Samtidig med at kollektivtrafikken holder trafikkveksten oppe har det vært en nedgang i antall passeringer av personbiler gjennom bomringen. Tids- og miljødifferensierte takster ble innført i oktober 2017, og i 2018 var det en nedgang på 3,8% i passeringene i bomringen. Dette tyder på at flere stadig oftere velger å benytte kollektivtrafikk til sine reiser.

Ruter har gjort flere grep for å videreutvikle tilbudet til de reisende, og det ble gjennomført to større ruteendringer i løpet av 2018. Både i april og oktober ble det gjennomført ruteendringer som hadde som formål å sikre mer effektive reiser inn og ut av hovedstadsområdet, samt bidra til å styrke tilbudet for å møte befolkningsveksten. Særlig er det busstilbudet i Oslo og Akershus som har fått en solid styrking i løpet av året.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet