1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Vil tiltrekke oppstartsbedrifter

Business Jessheim skal bli et fellesskap for nyskaping på Øvre Romerike. Akershus fylkeskommune har gitt støtte til prosjektet gjennom Regionalt Innovasjonsprogram.

Business Jessheim er et nystartet aksjeselskap eid av Ullensaker kommune. De har gått sammen med Innovasjon Gardermoen for å starte et helhetlig tilbud til folk som skal starte opp bedrift.

Stimulerer til innovasjon og næringsutvikling

Regionalt innovasjonsprogram, som er Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes felles virkemiddel for innovasjon og næringsutvikling i Hovedstadsregionen, har støttet etableringen av Business Jessheim med 500 000 kroner. Det samme har Ullensaker kommune.

–Vi ønsker å støtte opp initiativet til Ullensaker kommune. Gjennom et slikt tilbud håper vi at det blir enklere å lykkes med bedriftsetablering på Jessheim og at man kan skape mer innovasjon og nyskaping i regionen, sier Eirik Bøe (V), leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

– Selv om Jessheim er regionbyen, så handler dette om hele regionen. Dette er et godt samspill mellom kommunen og fylkeskommunen, sier ordfører i Ullensaker, Tom Staahle.

Et fellesskap for gründere

Business Jessheim vil bestå av subsidierte kontorplasser, rådgivning og mentortjenester, plassert på Jessheim Storsenter. Det skal bli en innovasjonsarena, en viktig møteplass, og et sted hvor det arrangeres kurs og foredrag. Gründere med et stort nasjonalt og internasjonalt markedspotensiale vil få et tilpasset tilbud som kommer i tillegg til de ordinære tjenestene. Kommunen har en målsetting om at minst 15 oppstartsbedrifter skal etablere seg med leiekontrakt på Business Jessheim i oppstartsperioden.

Inviterer til gründerkveld og informasjonsmøte

I forbindelse med oppstarten inviterer Business Jessheim gründere, småbedrifter og andre interesserte til treff.

Tid:  5. mars kl. 18.00 – 20.00
Sted:  Storgata 6, Jessheim Storsenter 4. etg.(like ved senterkontoret) Arrangementet er åpent for alle og gratis. Meld gjerne din deltagelse til: linda.sjastad.andreassen@ullensaker.kommune.no

12 millioner kroner til 32 prosjekter

Totalt bevilges det 12 millioner kroner fordelt på 32 prosjekter gjennom Regionalt Innovasjonsprogram i 2019.

En ambisjon for innovasjonsprogrammet i 2019 var å nå ut til en stor bredde av aktører fra ulike miljøer, og at søknadene skulle ha høy kvalitet. Programmet har aldri før mottatt så mange søknader, og det var flere nye søkere til programmet.

Midler fra programmet går til utviklingsprosjekter i regi av bedriftsnettverk og klynger, næringsforeninger, organisasjoner, kommuner og FoU-aktører, med formål om økt innovasjon, utvikling og verdiskapning i regionen.

Regionen vokser svært raskt og står overfor en rask teknologiutvikling og digitalisering. Dette vil utfordre etablerte forretningsmodeller, samt klima- og miljøutfordringer som krever omstilling til et bærekraftig lavutslippssamfunn.

I Akershus er det sterke forsknings- og utviklingsmiljøer, kompetansemiljøer og bedrifter med et stort potensiale. Regionalt innovasjonsprogram skal gi hjelp i startfasen for mer næringsutvikling og nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Regionalt innovasjonsprogram

Regionalt innovasjonsprogram er Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes felles virkemiddel for innovasjon- og næringsutvikling i Hovedstadsregionen.

Programmet skal bidra til:

 • Styrking av innovasjonssystemet i Oslo og Akershus.
 • Å bedre den internasjonale konkurransekraften blant kunnskapsintensive bedrifter i regionen.
 • Økt innovasjon gjennom samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer, og offentlige institusjoner (herunder kommuner) i regionen.
 • Tilrettelegging for etablering av arbeidsplasser i hovedstadsregionen.
 • Regional plan for Innovasjon og nyskaping, og andre fylkeskommunale regionale planer og sektorplaner, med mål som sammenfaller med denne.

Innovasjonsprogrammet lyses ut med den regionale planens innsatsområder som tema:

 • Entreprenørskap og vekstbedrifte
 • Tidligfase finansiering
 • Kommersialisering av forskningsresultater
 • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon
 • Klynge- og nettverksutvikling

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet