1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bygger ut for flere skoleplasser i Asker og Bærum

Akershus fylkeskommune skal bygge ut flere elevplasser i videregående skole i Asker og Bærum innen 2023. Fylkestinget vedtok 11. februar byggeprogrammene for utbygging av Bleiker og Eikeli videregående skoler og sak om utbygging av Rud videregående skole.

I Asker og Bærum er det 13 videregående skoler, hvor man planlegger utbygging av tre videregående skoler, og en helt nyopprettet videregående skole på Fornebu.

– Vi tenker langsiktig og planlegger for en videregående opplæring med høy kvalitet som møter fremtidens kompetansebehov. Vi har nå lagt en god plan for å møte behovet for flere elevplasser. Skolene spiler en viktig rolle i lokalmiljøet, og vi ønsker å løfte frem skolen som en viktig arena i lokalsamfunnet, sier fylkesordfører Anette Solli.

Utbygging av Bleiker videregående skole

 I Asker ønsker man å fordoble elevkapasiteten ved Bleiker videregående skole, ved at det er 900 elevplasser i 2022. Byggeprogrammet for Bleiker vgs ble vedtatt i fylkestinget mandag 11. februar. Skolen skal gjennomgå en ut- og ombygging.

Det er vedtatt å flytte idrettsfag fra Asker til Bleiker videregående skole. I tillegg vil medier og kommunikasjon flyttes fra Nesbru vgs, til skolen. Bleiker vil da få et nybygg, ny etasje i eksiterende bygg, omfattende ombygging, og inneklimatiltak. Prosjektet har en anbefalt kostnadsramme på 410 millioner kroner.

Akershus fylkeskommune har et samarbeid med Asker kommune om infrastruktur, parkering, og utvikling av Risenga-området. Fylkestinget vedtok også å inngå samarbeid med Asker kommune om å bygge flerbrukshall, og formannskapet i Asker har vedtatt samarbeidet 22. januar.

Lerche Arkitekter
I Asker ønsker man å fordoble elevkapasiteten ved Bleiker videregående skole. Lerche Arkitekter

Eikeli og Rud

I Bærum er det Eikeli og Rud videregående skole som skal bygges ut. Ved førstnevnte videregående skole har man planlagt en økning i elevkapasiteten til 750, fra dagens 450 elever. Utbyggingen vil skje i 2021, med en kostnadsramme på 310 millioner kroner, inkludert en flerbrukshall. Flerbrukshallen bygges i samarbeid og spleiselag med Bærum kommune. Byggeprogrammet for Eikeli vgs ble vedtatt i fylkestinget mandag 11. februar.

Rud videregående skole skal bli Bærum kommunes nye «yrkes- og kulturarena». Fylkestinget har vedtatt at skolen skal bygges ut fra dagens 750 til 1300 elevplasser, med en ferdigstillelse i 2022-2023. Programmering av skolen er gjennomført og kvalitetssikret. Byggeprogram vil legges frem denne våren.

 Skolen skal ha et bredt tilbud innen yrkesfag og studieforberedende utdanningsløp, som idrettsfag, musikk, dans og drama. Mange av dagens bygg skal rives, og hovedbygget skal trolig rehabiliteres. Idrettsfag i Bærum skal lokaliseres til Rud, hvor man samarbeider tett med Bærum kommune om idrettsanlegg på Rudsletta.

 – Bærum kommunes idrettsanlegg ligger rett ved Rud videregående skole, og Akershus fylkeskommune er allerede en stor leietaker der i forbindelse med idrett på dagtid. Bærum kommune har vedtatt at det skal bygges en svømmehall, og kommunen er i ferd med å utvikle et komplett, fantastisk idrettsanlegg, sier prosjektdirektør for skolestruktur i Akershus fylkeskommune, Ingunn Øglænd Nordvold.

LRM Arkitektur
Illustrasjon, Rud videregående skole. LRM Arkitektur.

 

Ved Eikeli videregående skole har man planlagt en økning i elev-kapasiteten til 750, fra dagens 450 elever. Foto: Lerche Arkitekter
Ved Eikeli videregående skole har man planlagt en økning i elev-kapasiteten til 750, fra dagens 450 elever. Lerche Arkitekter

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet