1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Sluttrapport for Oppreisningsordningen

126 personer har fått tilkjent oppreisning for omsorgssvikt eller overgrep under plassering av det kommunale barnevernet i Akershus. Det viser sluttrapporten for oppreisningsordningen, som ble lagt fram for fylkestinget 10. september.

Tidligere barnehjemsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep har over en fireårsperiode hatt mulighet å søke oppreisning.

Akershus fylkeskommune og de fire samarbeidskommunene ønsket med oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for og gi en uforbeholden unnskyldning til personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert av barnevernet.

126 personer er tilkjent oppreisning. Blant dem som er innvilget oppreisning er det en overvekt av sakene med overgrep som grunnlag for oppreisningen, og et mindretall med omsorgssvikt som grunnlag. Totalt er det tilkjent oppreisningsbeløp på nærmere 49 millioner kroner.

Oppreisningsutvalget har erfart at flere av søkerne har gitt uttrykk for at det å få en oppreisning oppleves  om en anerkjennelse av deres vanskelige barndom og voksenliv, og at det offentlige nå tar et ansvar for urett som har skjedd. Flere gir uttrykk for at det å bli trodd er viktigere enn pengebeløpet de mottar.

- Mange har søkt og fått tilkjent oppreisning, og ordningen har vært viktig for dem som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under plassering av det kommunale barnevernet, sier fylkesordfører Anette Solli.

Viktig at ordningen varte i fire år

 Mange av søknadene kom mot slutten av søkndadsfristen.

 – Det viser at det var riktig å utvide søknadsfristen med to år, fram til november 2017. Det tok tid å gjøre ordningen kjent for dem det gjaldt, og mange trengte tid til å bestemmer seg for å søke, sier Anette Solli. Solli retter en takk til oppreisningssekretariatet for en god jobb med å gjøre ordningen kjent og grundig behandling av søknadene.  

 Oppreisningsutvalget har til sammen behandlet 220 søknader. De fleste avslagene er gitt på formelt grunnlag fordi søkeren ikke fyller de grunnleggende vilkåret i vedtekten om plassering, og av den grunn faller utenfor ordningen.

I samarbeid med kommuner 

Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i Akershus ble opprettet etter et initiativ fra Akershus fylkeskommune. Ordningen var rettet mot personer som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep under plassering av det kommunale barnevernet i Akershus i perioden 1980 til og med 2003.

Fylkeskommunens oppreisningsordning er basert på at det var et delt ansvar innen barnevernet i perioden 1980 – 2003. Fylkeskommunen hadde ansvaret for å skaffe plasser i institusjon og fosterhjem og bistå kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet. Kommunene i Akershus ble invitert til å slutte seg til fylkeskommunens ordning, og det ble inngått samarbeidsavtaler med Asker, Bærum, Ski og Oppegård. Om lag 2/3 deler av det totale oppreisningsbeløpet ble utbetalt av Akershus fylkeskommune, resten ble utbetalt av de samarbeidende kommunene. 

Se opptak av behandlingen av saken i fylkestinget 10.09.18

Sluttrapport

I sluttrapporten kan du blant annet se oversikt over innkomne søknader fordelt på kommuner, om behandlingen av sakene og oppreisningsutvalgets erfaring med ordningen.

Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn, sluttrapport, juni 2018.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet