1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Trygging av skoleveier i Akershus

Arbeidet med å gjøre de farligste skoleveiene i Akershus tryggere er godt i gang. Det viser et oppsummering av 10-årsplanen for trygging av skoleveier.

I 2014 vedtok fylkestinget en 10-årig handlingsplan for å sikre de strekningene som anses for å være farligst for skolebarn i Akershus. Etter fire år av planen er 36 av 78 prosjekt enten ferdige eller under bygging. Dette er et resultat av systematisk planlegging og prioritering av ressurser.

Planen er nå rullert. I dette arbeidet har alle kommunene har vært invitert til å gi innspill om ny informasjon og prioritering av strekningene.  

 - Å prioritere hvor det skal bygges gang- og sykkelveier er krevende. I samarbeid med kommunene har vi prøvd å få frem de viktigste strekningene. Så må vi veie prosjektene opp mot hvor man får mest igjen for investeringene, og også se på hvordan man kan trygge skoleveiene gjennom rimeligere løsninger, sier Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel. 

Hovedutvalg for samferdsel skal behandle saken 29. august. 

- Akershus er et foregangsfylke når det gjelder bygging av gang- og sykkelveier langs fylkesveinettet. Behovet er fortsatt stort, og vi vil arbeide videre med å trygge de prioriterte strekningene, sier Solveig Schytz.

23 strekninger ferdig bygget

I 10-årsplanen fra 2014 står det oppført totalt 78 høyt prioriterte strekninger, totalt 90 km. De høyest prioriterte lenkene er fordelt slik: Romerike 50, Follo 24, Asker og Bærum 4. 

Per 2018 er 23 strekninger (20 prosjekter) ferdig bygget (25 km), med følgende fordeling: Romerike 14, Follo 6, Asker og Bærum 3. Videre er 13 tiltak under bygging, mens det jobbes med byggeplan for åtte prosjekter, og med tekniske planer og reguleringsplaner for ni prosjekter.

En videreføring av dagens rammer gjør det mulig å bygge de fleste av de høyest prioriterte innen 2024. Skal alle de prioriterte strekningene langs fylkesveiene trygges innen 2024 må den økonomiske rammen økes.

Rapporten "Trygging av skoleveger i Akershus" skal videre behandles i fylkesutvalget 3. september og i fylkestinget 10. september. 

Endelig prioritering av skoleveiprosjekter for perioden 2019 – 2022 vedtas i Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019 – 2022.

Les flere artikler

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz er positiv til at Superwoman og Superman får flere barn til å feste setebeltet.

Beltehelter gir bedre beltebruk

23.09.2019

Les hele artikkelen

Snorklipping: Solveig Schytz og Jafar Altememy

Åpning av nytt bussanlegg i Nittedal

06.09.2019

Les hele artikkelen

Som den første av Nesoddbåtene går Kongen på elektrisk drift. ?	Nesoddbåtene fraktet i 2018 2,8 millioner passasjerer.

Første elektriske Nesoddbåt

04.09.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet