1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Årets spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er fordelt

Drøyt 134 millioner kroner er fordelt i spillemidler på 104 anleggsprosjekter i Akershus. Midlene går til alt fra større haller for organisert idrett til mindre nærmiljøprosjekter for uorganisert aktivitet.

Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse har fordelt 134 484 000 kroner i spillemidler til ulike anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Årets tildeling er ca 7 millioner høyere enn i 2017, og er det høyeste beløpet som noen gang er tildelt til anlegg i fylket. Av totalt 278 søknader har 104 prosjekter fått tilsagn om midler på hele eller deler av søknadsbeløpet.

-En tydelig politikk og gode søknader

- Kommunene og organisasjonene i Akershus skal ha mye av æren for at fordelte spillemidler til anlegg i Akershus er rekordhøyt. Mye godt arbeid gjøres rundt i kommunene for å få frem de gode anleggsprosjektene. Samtidig bidrar fylkeskommunen med veiledning og kompetansehevende tiltak ovenfor kommunene. En tydelig politikk på området, gjennom vår regionale plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, og et stort fokus på både lokalt og regionalt samspill, bidrar til en god anleggsutvikling i fylket, sier Kristin Felde, fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse.

Her følger et lite utdrag av de prosjektene som mottar tilsagn om spillemidler i 2018, og som viser bredden av de aktivitetene som støttes:

Asker og Bærum

Som en følge av fylkeskommunens fokus på og prioritering av friluftslivsanlegg er det i Vestregionen gitt tilsagn til flere delprosjekter ved Sandvika Fjordpark. Av andre som får tilskudd kan nevnes Dikemark IF og Fossum IF til henholdsvis kunstgressbane og klubbhus, og Vollen ungdomslags frisbeegolfanlegg.

Follo

I Folloregionen gis det blant annet tilskudd til friidrettsanlegg på både Vestby Arena og Kråkstad idrettspark i Ski. Idrettshallen på Rustad skole i Ås kommune får også tilskudd.

Øvre Romerike

På Mogreina i Ullensaker gis det tilskudd til en bueskytterbane. Nes kommune får støtte til Nes svømmehall og i Eidsvoll mottar Feiring IL midler til en pumptrackbane.

Nedre Romerike

Aurskog-Høland kommune mottar tilsagn til nye Bjørkelangen barne- og ungdomsskole med idrettshall og aktivitetsrom. Den nye skolen rommer også kultursal og flere spesialiserte øvingsrom for ulike instrumenter, og vil være et samlingspunkt for kultur og idrett i kommunen. Kjenn skole turnhall i Lørenskog mottar også tilsagn fra årets fordeling.

Se alle tildelingene i sak 30/18 i sakspapirene til hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighets møte 05.06.2018.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet