1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Viken-politikerne: - Forslag til nye oppgaver må ses i helhet

Det regjeringsutnevnte ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver for fylkeskommunene må ses i sammenheng, og ikke stykkevis og delt.

Det er hovedbudskapet fra politikerne i fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

- Ekspertutvalget har lagt fram et helhetlig forslag til oppgaveoverføring. Da forventer vi at Stortinget også behandler forslaget helhetlig, og ikke som en meny hvor man kan plukke et stykke her og der, sier fylkesordfører Roger Ryberg fra Buskerud under fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal finne nye oppgaver til fylkeskommunene fra 2020 overleverte 1. februar sine anbefalinger til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Rapporten er nå ute på høring med høringsfrist 9. mai.

- Moderniserer Norge

5. mars var ekspertutvalgets rapport for første gang satt på sakslista til fellesnemnda i Viken fylkeskommune.

Og Viken-politikerne er forent i synet på at ekspertutvalgets rapport, er presentert som en pakke hvor «alt henger sammen med alt», og at den må behandles deretter.

- Jeg er mest imponert over kriteriene utvalget har lagt til grunn for anbefalingene sine. Den koordinerende instansen som en fylkeskommune kan være, og som staten med sin fragmenterte struktur ikke kan være, er kjempeviktig, sier fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold fylkeskommune.

Les også: Viken-ordførere fornøyd med forslag til nye oppgaver

Anette Solli, fylkesordfører i Akershus oppsummerer forslaget slik:

- Ekspertutvalgets forslag moderniserer Norge.

Enighet i fellesnemnda

Sollis partikollega i Østfold, Simen Nord var også blant dem som i fellesnemndas debatt var klar på ekspertutvalgets anbefalinger, er svært gode.

- Det er en god tilnærming å se helheten, og ikke plukke ut enkeltforslag. Samtidig vil det overraske meg hvis Stortinget ikke går inn og se på enkeltpunkter. Så mitt råd vil være både å argumentere godt for hvorfor vi ønsker alle disse oppgavene, men også at vi ser på hvilke punkter som er viktigst, sa Nord.  

Les også: Håper ekspertene blir hørt

Solveig Schytz fra Akershus Venstre oppfordret i debatten sine kolleger i fellesnemnda om å holde saken varm i ukene framover.

- Ekspertutvalget har lagt fram et svært godt og helhetlig forslag til oppgaveoverføring. Nå har vi alle et fellesansvar om å bidra til godt og konstruktivt ordskifte framover, sa hun.  

Viken-politikernes formelle respons på ekspertutvalgets rapport skal først vedtas på neste møte i fellesnemnda som er 4. april.

- Tøffe i forslagene

Diskusjonen i fellesnemnda fant for øvrig sted etter at sekretariatsleder for ekspertutvalget Jørund Nilsen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde orientert om rapporten.

- Ekspertutvalget har vært tøffe, og jeg har inntrykk av at fylkeskommunene generelt har vært svært fornøyde med anbefalingene, sier Nilsen. 

Oppretter personvernombud for Viken fylkeskommune

Fellesnemnda vedtok også at det skal etableres et felles personvernombud for Viken fylkeskommune. Det felles personvernombudet skal ivareta oppgaven som personvernombud både for etableringsprosjektet av Viken fylkeskommune, og for Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner fram til 1. januar 2020. Les mer om saken her.  

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 1. januar 2020. Fellesnemnda skal forberede etableringen av Viken fylkeskommune.

Leder for fellesnemnda er Anette Solli, fylkesordfører i Akershus. Nestledere er Roger Ryberg og Ole Haabeth, fylkesordførere i Buskerud og Østfold.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet