1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Fylkeskommunenes nye oppgaver blir tema for Viken-politikerne

Et regjeringsutnevnt ekspertutvalg har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene. Nå skal politikerne i Viken fylkeskommune si sitt om rapporten.

Det skjer 5. mars når fellesnemnda for Viken fylkeskommune møtes på fylkeshuset i Sarpsborg. Fellesnemnda utgjøres av politikere fra Akershus, Buskerud og Østfold, som fra 1. januar 2020 utgjør den nye fylkeskommunen Viken.

–Viktig diskusjon

– Vi har gode og konstruktive møter i fellesnemnda. Vi jobber hardt sammen for å bygge landets mest slagkraftige fylkeskommune, sier de tre fylkesordførerne Anette Solli (Akershus), Roger Ryberg (Buskerud) og Ole Haabeth (Østfold).

- Dette møtet blir også første gang vi i fellesskap drøfter forslagene til nye oppgaver for fylkeskommunene. Det er en svært viktig diskusjon, sier fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold, som altså er vert for møtet.

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal finne nye oppgaver til fylkeskommunene fra 2020 overleverte 1. februar sine anbefalinger til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Rapporten er nå ute på høring med høringsfrist 9. mai.

Fellesnemndas formelle respons på ekspertutvalgets rapport vedtas derfor først på møtet i april.

- Men drøftingen i fellesnemnda 5. mars vil nok gi en god pekepinn på hva som blir hovedbudskapet fra Viken-politikerne, tror Ole Haabeth.

Tidligere har både de tre fylkesordførerne og politikere fra samtlige tre «Viken-fylker»  gitt uttrykk for at de er fornøyde med ekspertenes forslag.

I forkant av saksbehandlingen vil for øvrig utredningsleder Jørund K. Nilsen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet orientere om forslaget til ekspertutvalget for oppgaver til de nye fylkeskommunene.

Øvrige saker

På sakslista for øvrig står flere viktige spørsmål. Politikerne skal blant annet få en statusrapport på de arbeidet til de ni administrative styringsgruppene som skal meise ut en rekke konkrete forslag til hvordan den nye fylkeskommunen skal organiseres. Diverse avklaringer på arbeidet til flere av de politiske arbeidsgruppene blir det også.

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 1. januar 2020. Fellesnemnda skal forberede etableringen av Viken fylkeskommune.

Leder for fellesnemnda er Anette Solli, fylkesordfører i Akershus. Nestledere er Roger Ryberg og Ole Haabeth, fylkesordførere i Buskerud og Østfold.

Hele sakslista finner du her.

Møtet starter klokken 12.00 mandag 5. mars. Møtet strømmes, og kan følges her

Kontaktpersoner

  • Anette M. Solli, fylkesordfører i Akershus, mobil: 90 18 89 65
  • Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud, mobil: 93 42 94 29
  • Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold, mobil: 90 85 87 08

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet