1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Befolkningsveksten i Akershus fortsetter

Den sterke befolkningsveksten i Akershus vedvarer og forsterkes. 1. januar 2018 var det 614 026 bosatte i Akershus. I 2017 hadde Akershus en vekst på 1,6 prosent, som innebar 9 647 nye innbyggere.

Det er en betydelig høyere vekst enn det andre fylker har hatt i løpet av året, men likevel litt lavere enn fylkeskommunens befolkningsprognose fra 2016. 

Over 4 prosent vekst i noen kommuner

I akershuskommunene har befolkningsveksten vært høyest i Nannestad, Ullensaker, og Ås med over 4 prosent vekst siste år. I Frogn og Hurdal har folketallet gått noe ned. I antall personer er det blitt flest nye akershusbeboere i Ullensaker, Bærum og Lørenskog. I disse tre kommunene har nettoinnflyttingen (inkludert netto innvandring) vært særlig sterk. Se tabell for alle kommunene i Akershus nederst.

 0,71 prosent vekst for hele landet

SSB hadde i sin prognose fra 2016 framskrevet folketallet per 1.1.2018 til 612 839 innbyggere i Akershus, mens Akershus fylkeskommunes prognose var 615 773 innbyggere. Resultatet ble noe midt imellom. For hele landet var befolkningsveksten i 2017 den svakeste siden 2005, med 0,71 prosent. Vest-Agder hadde i 2017 den nest høyeste befolkningsveksten med 1,3 prosent. I Finnmark, Telemark og Sogn- og Fjordane var folketallet tilnærmet uendret ved årsslutt.

Sterk innflytting forklarer veksten i Akershus

Årsakene til befolkningsveksten i Akershus er en sterkt nettoinnflytting fra og med 2005, fra andre nabofylker (særlig Oslo) men også fra utlandet. Fødselsoverskuddet (dvs antall fødte minus antall døde) har vært nokså konstant i perioden. 

Akershus fylkeskommune
Årsaker til befolkningsvekst i Akershus - historisk og prognose.

Andre årsaker til befolkningsveksten i Akershus finner vi i dynamikken mellom Akershus og Oslo. Oslo har et høyt fødselsoverskudd og en høy netto innvandring, men har en negativ innenlands flytting. Den innenlandske nettoflyttingen skjer i hovedsak fra Oslo til Akershus.

Akershus fylkeskommune
Fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlandsk flytting 2017.

Folketall, fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folkevekst i antall personer og i prosent for året 2017:

  Folketall 1.1.2018 Fødsels-overskudd 2017 Nettoinn-flytting inkl. inn- og utvand-ring 2017 Folkevekst 2017 i ant. personer Folkevekst i prosent 2017
Vestby 17486 70 225 298 1,73
Ski 30880 76 107 182 0,59
Ås 20084 99 695 796 4,13
Frogn 15735 -17 5 -8 -0,05
Nesodden 19287 45 370 418 2,22
Oppegård 27178 69 128 190 0,70
Bærum 125454 437 1004 1446 1,17
Asker 60926 176 -32 145 0,24
Aurskog-Høland 16390 29 200 228 1,41
Sørum 17980 102 213 315 1,78
Fet 11663 44 61 108 0,93
Rælingen 17874 112 35 144 0,81
Enebakk 10945 47 -32 18 0,16
Lørenskog 38670 174 1094 1264 3,38
Skedsmo 54178 180 727 902 1,69
Nittedal 23545 88 238 332 1,43
Gjerdrum 6704 34 121 158 2,41
Ullensaker 36576 221 1256 1474 4,20
Nes 21681 72 364 440 2,07
Eidsvoll 24647 73 160 232 0,95
Nannestad 13240 59 525 583 4,61
Hurdal 2903 5 -12 -7 -0,24
Akershus 614026 2195 7452 9647 1,60
Østfold 295421 263 2276 2539 0,86
Buskerud 281769 376 1643 2019 0,73
Viken 1191216 2834 11371 14205 1,21
Oslo 673468 5596 1104 6700 1,01
Hele landet 5295619 15859 21349 37208 0,71

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet