1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Oslo og Akershus sammen om storbyregionalt samarbeid i Europa

Politikere fra Oslo og Akershus fylkeskommune deltok som vertskap for en storkonferanse i Brussel 6. februar, i regi av Norges delegasjon til EU.

Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo kommune og Eirik Bøe (V), leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø, har ledet et omfattende utredningsarbeid over 1 år, sammen med 9 andre storbyregioner. EUs program for transnasjonalt samarbeid, ESPON, har bidratt med økonomisk og faglig støtte. Dette arbeidet ble levert av et utenlandsk forskerteam, og debatteres i Brussel i lys av tilsvarende forskning om storbyregioner av OECD og av EUs regionale forskningsorgan. Hele 5 av de 10 byene er representert i debatten, hvor både nasjonalstatene og EU konfronteres med deres begrensede støtte for storbyregioner.

Oslo og Akershus viser med stolthet i den internasjonale arenaen, alt det positive samarbeidet over flere år med Oslopakkene og Ruter AS, koblet til samordning av kommunenes arealpolitikk gjennom den regionale planen. Marcussen og Bøe mener at samarbeidet mellom Oslo og Akershus må videreføres og videreutvikles også etter regionreformen med den nye Viken fylkeskommune.

-Nasjonalstatene over hele Europa må vise sterkere erkjennelse for potensialet, kvalitet og resultater av samarbeid i storbyregioner.

-Nasjonalstatene over hele Europa må vise sterkere erkjennelse for potensialet, kvalitet og resultater av samarbeid i storbyregioner. Ikke minst gjelder dette for Oslopakke 3, Ruter og regional plan, Oslo og Akershus. I denne sammenhengen savnes en norsk storbypolitikk, noe som de fleste europeiske land har på plass. En norsk storbypolitikk må kunne gi ramme og forutsigbarhet for framtidig samarbeid, både innad, og mellom storbyområdene og staten, sier Hanna Marcussen og Eirik Bøe.

Les flere artikler

Prof. Dr.-Ing. Jõrgen Steinbach, Minister of Economic Affairs and Energy i Brandebrug holdt innledningstale for workshop 3 i SmartEdge.

Hvordan stimulere til grønn næringsutvikling?

07.10.2019

Les hele artikkelen

Elisabet Babic (M), Region Halland, Lars Salvesen (Krf), fylkesvaraordfører i Akershus og Claus Kjeldsen (Socialdemokraterne), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland i Danmark.

Samarbeid over landegrensene

24.05.2019

Les hele artikkelen

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

07.03.2019

Les hele artikkelen

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet