1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

11,5 millioner kroner til innovasjon

31 prosjekter innen innovasjon og næringsutvikling har fått støtte gjennom Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus.

Hovedutvalg og plan, næring og miljø vedtok 31. januar fordelingen av i alt 11,5 millioner kroner til 31 prosjekter innen innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus.

Skal stimulere til innovasjon

- Midler fra programmet  går til utviklingsprosjekter i regi av bedriftsnettverk og klynger, næringsforeninger, organisasjoner, kommuner og FoU-aktører, med formål om økt innovasjon, utvikling og verdiskapning i regionen, sier Eirik Bøe (V), leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø.

Han peker på at regionen vokser svært raskt og står overfor en rask teknologiutvikling og digitalisering. Dette vil utfordre etablerte forretningsmodeller, samt klima- og miljøutfordringer som krever omstilling til et bærekraftig lavutslippssamfunn.

-I Akershus er det sterke forsknings- og utviklingsmiljøer, kompetansemiljøer og bedrifter med et stort potensiale. Regionalt innovasjonsprogram skal gi hjelp i startfasen for mer næringsutvikling og nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser, sier Eirik Bøe.

Her er noen av prosjektene i Akershus som har fått midler fra programmet:

Vestregionen: Utnytte kompetanse til grønn innovasjon og møteplasser for gründere

Subsea Valley NCE Energy Technology får midler til et prosjekt som skal identifisere kompetansebehov, kompetansefortrinn og kompetansegap i regionen, og se hvordan man kan utnytte kompetanse på tvers for å skape nytt næringsliv, innovasjon og verdiskapning. Det er et stort potensiale for nye grønne forretningsmuligheter og innovasjoner ved å samarbeide med andre klynger i regionen, som Solenergiklyngen og NCE Smart Energy Markets.

AskersHus (næringshagen i Asker og Bærum) får støtte til prosjektet Tech hub 2.0. Inkubatorprogrammet skal være en attraktiv møtearena for gründere, etablerte bedrifter og offentlige virksomheter i Bærum og nye Asker. Techgründere blir drillet i nettverksutvikling, forretningsmodellering og Lean startup metodikk.

Simula Research Laboratory har fått støtte til utvikling av Gründergarasjen@HiOA i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Simula og HiOA har blitt enige om å etablere en ny inkubator for lovende oppstartsbedrifter knyttet til teknologi, lokalisert ved HIOA og basert på konseptet Gründergarasjen ved Simula.

Romerike: Romfartsteknologi, solcellepark og næringsklynge for hydrogen

Kjeller innovasjon får støtte til to prosjekter. Det ene prosjektet er etableringen av en norsk rominkubator – European Space Agency Business Incubation Center (ESA BIC) i samarbeid med Norsk Romsenter. ESA BIC Norway skal bli et nasjonalt samlingspunkt for innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering av romteknologi til nasjonale og internasjonale markeder. Norsk romindustri omsetter årlig for om lag 7 milliarder kroner. Innovasjon i romindustrien er svært kostbart og få initiativ støtter dette. 34% av norsk romindustri er lokalisert i Oslo og Akershus og det ligger et potensiale i nyetablering og videreutvikling av selskaper.

Det andre prosjektet er etablering av en kompetanseakselerator for rekruttering av kompetanse til høyteknologiske oppstartselskaper med bakgrunn fra forskningsmiljøene på Kjeller, Ås og i Oslo. Kjeller innovasjon ønsker å tiltrekke seg entreprenørskapsteam som kan bistå i akselerasjonen av selskapene.

Kunnskapsbyen Lillestrøm får støtte til fem prosjekter. Ett av disse er et forprosjekt for mulig etablering av en solcellepark i regi av Solenergiklyngen. Solcelleparken vil kunne bli en arena for å vise frem og utvikle norsk teknologi innenfor solenergi og relatert teknologi.

Norsk hydrogenforum får støtte til å utvikle en næringsklynge for hydrogen og brenselceller. Osloregionen vil utgjøre den geografiske kjernen i klyngen, men klyngen skal ha nasjonalt omfang. Ambisjonen er å bidra til vekst for norske virksomheter fra alle ledd i verdikjeden gjennom samarbeid om innovasjon og nyskaping, internasjonalisering og forretningsutvikling.

Follo: innovasjon i emballasjeindustrien, unge entreprenører og bedriftsutvikling

Nofima får midler til videreutvikling av klyngen SmartPack, som skal utvikle innovasjonsevnen i den emballasjerelaterte industrien. Klyngen skal utnytte regionens fortrinn til å være drivende i å utvikle morgendagens emballasjeløsninger.

Young Sustainable Impact (YSI) støttes for å etablere en akselerator på Rosenholm Campus i Oppegård.  Prosjektet bygger på en investeringstrend i norsk hardware. En stor del av den bærekraftige utviklingen fremover vil foregå innen kunnskapsintensiv hardware. Gjennom et akseleratorprogram drevet av YSI i samarbeid med mentornettverk, ledernettverk og skal unge entreprenører kobles med etablerte bedrifter.

Inkubator Ås får støtte til prosjektet «Educational Smart Factory» (EFS) som skal utvikle et rammeverk for næringslivsprosjekter i samarbeid med NMBU – fakultet for Realfag og Teknologi (Realtek). EFS skal være et verktøy for bedrifter som ønsker å utforske nye markeder eller forsterke sin posisjon.

Regionalt innovasjonsprogram

Regionalt innovasjonsprogram (RIP) er Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes felles tilskuddsordning for regionale innovasjonsprosjekter.

Programmet skal bidra til å :

 • Bedre den internasjonale konkurransekraften blant kunnskapsintensive bedrifter i regionen.
 • Øke innovasjon og verdiskapning gjennom samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige sektor.
 • Tilrettelegge for sysselsetting og arbeidsplasser i regionen.
 • Styrke innovasjonssystemet i regionen.

I Regional plan for innovasjon og nyskaping er det pekt ut fem innsatsområder. Disse ligger til grunn for tildelingene fra Regionalt innovasjonsprogram:

 • Klynge- og nettverksutvikling
 • Entreprenørskap og vekstbedrifter
 • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon
 • Tidligfase finansiering
 • Kommersialisering av forskningsresultater

Kontakt

Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø, tlf. 996 19 693
Øyvind Michelsen, fylkesdirektør for plan, næring og miljø, tlf. 928 01 725

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet