1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

24 millioner kroner til tryggere skoleveier

Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg i Akershus har fordelt 24 millioner kroner til 51 ulike trafikksikkerhetstiltak. Pengene skal benyttes til tiltak som bedrer trafikksikkerheten i lokalmiljøer.

-Tilskuddene går til sikring av skoleveier og andre fysiske trafikksikkerhetstiltak i barns nærmiljø. Tildelingen er gjort ut fra kommunenes vurdering av behov for tiltak, sier Ketil Nordengen (H), leder av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Akershus.

Tilskudd til 51 trafikksikkerhetstiltak

Alle kommunene i Akershus, unntatt Hurdal, har søkt om midler – til sammen 88 søknader. Midlene fra Akershus fylkeskommune bidrar til 80 prosent av kostnadene for tiltakene. Kommunen må være tiltakshaver og bidra med en egenandel på minimum 20 prosent på kommunale veier. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene er gjennomført innen utgangen av året.

Bedre trafikksikkerhet på skoleveier og i nærmiljøer

Prosjektene dreier seg i hovedsak om:

 • Humper/opphøyde gangfelt
 • Trafikksaneringer
 • Trafikkøyer ved gangfelt
 • Korte gang- og sykkelveier/fortau
 • Mindre kryssutbedringer
 • Snuplasser/“rundeller“
 • Gjerder/trafikksperrer
 • Frisiktutbedringer
 • Veilys

Oversikten over tildelte midler per kommune:

Kommune

Tiltak

Veg

Total-kostnad

Forslag til tilskudd 2018

Forslag til tilskudd 2019

Asker

Fortau Solstadveien

Kv

3 496 980

1 500 000

 

Asker

Hvalstad skole dropsone m.m.

Kv

1 000 000

800 000

 

Aurskog- Høland

Adkomstsone Aursmoen skoler

 

Kv

950 000

 

  760 000

 

Bærum

Nyveien ‐ fartshumper

Kv

215 600

172 480

 

Bærum

Ruglandveien ‐ fartshumper

Kv

246 400

197 120

 

Bærum

Platåveien ‐ fartshumper

Kv

123 200

98 560

 

Bærum

Øygardveien ‐ belysning gangfelt

Kv

75 000

60 000

 

Bærum

Granåsen – belysning gangfelt

Kv

150 000

120 000

 

Bærum

Åsløkkveien reasfaltering gsv

Kv

1 055 000

527 500

 

Enebakk

Oppgradering G/S- veg Tangenveien

Kv

14 000 000

1 000 000

1 000 000

Eidsvoll

Gang- og sykkelveg Mosvingen-Tunlandvegen

Kv

3 500 000

1 000 000

 

Eidsvoll

Trafikksikring Tynsåkervegen-Kastellvegen

Kv

400 000

320 000

 

Fet

Gang- og sykkelveg Svingen-Heia, etappe 2

Kv

857 000

685 600

 

Fet

Belysning av gangsti mellom Myrhaufveien, Apalveien og Sagaveien

Kv

200 000

160 000

 

Fet

Forsterket belysning av vegkryss og gangfelt

Kv

160 000

128 000

 

Fet

Opprustning av gangsti mellom Holenveien og Herredshuset

Kv

37 500

30 000

 

Fet

Fartsdempende tiltak

Kv

222 000

177 600

 

Frogn

Trafikksikringstiltak, Kiss n ride, gsv og busslomme Vestbyveien

Kv

15 241 000

1 000 000

1 000 000

Gjerdrum

Kiss&Ride Gjerdrum barneskole

Kv

322 630

258 104

 

Gjerdrum

Reasfaltering GSV fv427.2

Kv

288 000

144 000

 

Lørenskog

Reetablering av to opphøyd gangfelt Haneborgveien

Kv

30 000

15 000

 

Lørenskog

Belysning av gangfelt i henhold til liste

Kv

900 000

720 000

 

Lørenskog

Reasfaltering i henhold til liste

Kv

850 000

425 000

 

Nannestad

Veglys Skjærevegen og kryss Holkebyvegen

Kv

280 000

224 000

 

Nannestad

Opphøyde gangfelt Holkebyvn/Ludvig B.

Kv

130 000

104 000

 

Nannestad

Supplering av fartshumper på skoleveg

Kv

160 000

128 000

Nes

Auli – fortau Tandbergveien

Kv

750 000

600 000

 

Nes

GSV Knauserudvegen- Haugløkkavegen

Kv

4 068 000

1 000 000

1 000 000

Nesodden

Veglys langs strekning på fv107

Fv

2 020 320

1 000 000

1 000 000

Nittedal

Reasfaltering av gang - og sykkelvei langs Kirkeveien

Kv

630 000

315 000

 

Nittedal

Reasfaltering av gang - og sykkelvei Gruveien

Kv

360 000

180 000

 

Nittedal

Reasfaltering av gang - og sykkelvei deler Brennaveien

Kv

408 000

204 000

 

Nittedal

Reasfaltering av gang - og sykkelvei Morteveien

Kv

624 000

312 000

 

Oppegård

Oppgradere sti Johan Halvorsens vei - Kruttmølleveien

Kv

410 000

328 000

 

Oppegård

Fortau Roald Amundsens vei

Kv

775 000

620 000

 

Rælingen

Fortau Tomtervegen

Kv

1 193 000

930 000

 

Skedsmo

Fortau H. Sørensens gt.

Kv

2 204 888

763 000

 

Skedsmo

Fortau Stalsberggata

Kv

1 830 000

1 000 000

440 000

Skedsmo

Fartshumper Midtskogveien m.fl.

Kv

320 000

256 000

 

Ski

Opphøyd gangfelt Finstadveien

Kv

40 000

32 000

 

Ski

Utbedring gatelys Langhus barnehage, SFO og skole

Kv

160 000

128 000

 

Ski

Gatelys Gjevikveien og Gjevikbakkene

Kv

1 000 000

400 000

400 000

Ski

Gatelys Siggerud skole/barnehage/idrettshall

Kv

60 000

48 000

 

Sørum

Veglys Fyensfeltet

Kv

815 000

652 100

 

Ullensaker

Veglys gamle Algarheimsveg

Kv

450 000

360 000

 

Ullensaker

Belysning gangveg Fladbyseter-Skogmo

Kv

450 000

360 000

 

Ullensaker

Forlengelse gangveg med belysning Skogmo

Kv

1 150 000

920 000

 

Vestby

Hobølveien, forenklet G/S- veg

Fv

3 300 000

1 200 000

1 000 000

Ås

Etablering av fartshumper i hht liste

Kv

400 000

320 000

 

Ås

Reasfaltering av G/S veier i hht liste

Kv

1 000 000

500 000

 

Ås

Snuplass for buss Kjærnesveien

Kv

1 000 000

800 000

 

Totalt

 

 

 

23 983 064

5 840 000

Kontakt

Ketil Nordengen, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, tlf. 907 71 749.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet