1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Sikrer samordnet utbygging av boliger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

Fredag 29. september signerte statsråd Jan Tore Sanner, byrådsleder Raymond Johansen og fylkesordfører Anette Solli den første byutviklingsavtalen mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Befolkningen i Oslo og Akershus vokser, og vi må sikre fortsatt høy fart i boligbyggingen så flere kan ta del i boligdrømmen. Samtidig skal klimagassutslippene ned. Da må boliger og næringsområder bygges nær kollektivknutepunktene.

-Gjennom byutviklingsavtalen med Oslo og Akershus sikrer vi at dette samordnes på en bedre og mer effektiv måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Byutviklingsavtalen vil være et viktig verktøy for partenes samarbeid i oppfølging av den regionale planen for areal og transport og for å nå nullvekstmålet i Oslo og Akershus.

Byutvikling og knutepunkter

All trafikkvekst skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. For å få det til må planleggingen effektiviseres og samordnes. Byutviklingsavtalen vil gi en bedre og raskere utvikling av viktige knutepunkter i byområdene, sier Sanner.

Samtidig forplikter staten seg til å bidra i arbeidet med å utvikle attraktive regionale byer i hovedstadsområdet.

- Attraktive og bærekraftige byer er nødvendig for å møte befolkningsveksten vi opplever i Akershus. Byutviklingsavtalen er viktig for å samordne tiltak og danner grunnlag for felles oppfølging av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. God byutvikling og arealbruk, utbygging av boliger og arbeidsplasser nær kollektivknutepunkt og utvikling av sammenhengende nett for gående og syklende krever samordnet innsats, sier fylkesordfører Anette Solli.

- Sammen skal vi vi skape en bærekraftig hovedstadsregion. Som en stor arbeidsgiver er det bra at staten nå forplikter seg til å legge egne virksomheter tett på kollektivknutepunktene. Det er bra for miljøet og gir bedre arealutnyttelse, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Miljøvennlig transport

Bymiljøavtalen med Oslo og Akershus ble signert den 13. juni 2017 for å nå nullvekstmålet i personbiltransport. Bymiljøavtalen inneholder prosjekter og tiltak som skal sikre en miljøvennlig transportutvikling i hovedstadsområdet. God samordning mellom transporttiltak og arealbruk er viktig for å sikre at dette felles målet nås enklere og raskere. Byutviklingsavtalen for Oslo og Akershus konkretiserer hvordan partene skal samhandle for å følge opp Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus.

Bymiljøavtalen og byutviklingsavtalen skal erstattes av en felles byvekstavtale når disse skal reforhandles.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet