1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

4,7 millioner kroner til friluftsliv

Akershus fylkeskommune har fordelt 4, 7 millioner kroner til blant annet friluftsaktiviteter for barn og utvikling av turstier i Akershus.

Midlene går til frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd, og skal brukes på tiltak som motiverer og stimulerer til aktivitet. Blant annet har organiserte friluftsaktiviteter for flyktningefamilier og innvandrere fått støtte, Oslofjorden Friluftsråd har fått støtte til ulike opplæringstiltak og aktiviteter og Norges Jeger og Fiskeforbund har fått støtte til Barnas friluftsdager.

I tillegg er det gitt midler til statlig sikrede friluftsområder og til merking og skilting av turstier i Akershus. Akershus fylkeskommune har siden 2014 vært med i det nasjonale Turskiltprosjektet. Hensikten med prosjektet har vært å få flere i aktivitet ved å synliggjøre turruter i nærheten av der de bor. Blant annet har turstier i Aurskog-Høland, Eidsvoll, Nittedal, Gjerdrum, Nesoddmarka, Frognmarka, Vestmarka og Asker fått støtte til marking og skilting.

Fordelingen av midlene ble vedtatt i fylkestinget 18. september. Av de 4,7 millioner kronene er 3,7 millioner kroner statlige midler, 500 000 kroner er fylkeskommunale og 500 000 kroner er private (Gjensidigestiftelsen).

Akershus fylkeskommune fordeler også spille- og folkehelsemidler til friluftslivsformål, men disse midlene omfattes ikke av denne ordningen.

Se alle tilskudd- og støtteordninger til friluftsliv 

Les flere artikler

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram.

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

16.10.2019

Les hele artikkelen

Janne Myraas er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

02.10.2019

Les hele artikkelen

Ski videregående skole. Drama-elever.

22 245 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2019

Les hele artikkelen

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet