1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

4,7 millioner kroner til friluftsliv

Akershus fylkeskommune har fordelt 4, 7 millioner kroner til blant annet friluftsaktiviteter for barn og utvikling av turstier i Akershus.

Midlene går til frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd, og skal brukes på tiltak som motiverer og stimulerer til aktivitet. Blant annet har organiserte friluftsaktiviteter for flyktningefamilier og innvandrere fått støtte, Oslofjorden Friluftsråd har fått støtte til ulike opplæringstiltak og aktiviteter og Norges Jeger og Fiskeforbund har fått støtte til Barnas friluftsdager.

I tillegg er det gitt midler til statlig sikrede friluftsområder og til merking og skilting av turstier i Akershus. Akershus fylkeskommune har siden 2014 vært med i det nasjonale Turskiltprosjektet. Hensikten med prosjektet har vært å få flere i aktivitet ved å synliggjøre turruter i nærheten av der de bor. Blant annet har turstier i Aurskog-Høland, Eidsvoll, Nittedal, Gjerdrum, Nesoddmarka, Frognmarka, Vestmarka og Asker fått støtte til marking og skilting.

Fordelingen av midlene ble vedtatt i fylkestinget 18. september. Av de 4,7 millioner kronene er 3,7 millioner kroner statlige midler, 500 000 kroner er fylkeskommunale og 500 000 kroner er private (Gjensidigestiftelsen).

Akershus fylkeskommune fordeler også spille- og folkehelsemidler til friluftslivsformål, men disse midlene omfattes ikke av denne ordningen.

Se alle tilskudd- og støtteordninger til friluftsliv 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet