1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Oslopakke 3: Enighet om endringer i bompengesystemet

Partene i Oslopakke 3 samarbeidet ble 13. juni enige om endringer i bompengesystemet i tråd med Oslopakke 3-avtalen fra juni i fjor. Dette sikrer finansiering av de store samferdselsprosjektene i Oslo og Akershus som det allerede er enighet om. Endringene vil også gi et mer rettferdig bompengesystem, som bidrar til bedre luft, vesentlig bedre fremkommelighet og store reduksjoner i klimagassutslipp i regionen.

Bompengeopplegget, som skal gjennomføres i tre trinn, innebærer at vi denne høsten innfører nye tids- og miljødifferensierte takster i eksisterende bomsnitt i Oslo. Da vil de kjøretøyene som forurenser mest betale mest, og det vil være forskjellige takster i og utenfor rush.

Våren 2019 er målet å iverksette i andre del avtalen. Den innebærer; halv takst hver vei, tovegs innkreving i Oslo, ny indre bomring i Oslo og bommer på bygrensa for trafikk fra Follo og Romerike. Det innføres moderat betaling for elbiler. Hydrogenbiler er unntatt.

Det er i dag en timesregel for Osloringen, dvs. at kjørende som krysser bomringen to ganger i løpet av en time bare skal betale en gang. Ved innføring av nytt bompengesystem blir det en felles timesregel for dagens Osloring og ny «indre ring».

- Jeg er glad for at et bredt politisk flertall i Oslo og Akershus er enige om endringer i bomringen som vil styrke mobiliteten, bedre miljøet og gjøre hverdagen enklere for folk flest i Osloregionen. Med denne avtalen vil vi få renere luft og reduserte klimautslipp, mindre kø for næringslivet og kollektivtransporten i Oslo og Akershus, og mer plass til det gode liv i byen, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, er glad for den brede enigheten i Akershus og Oslo og at det nye bompengeopplegget blir mer rettferdig. - Det er viktig at byrdene med å finansiere denne store kollektiv- og veiutbyggingen på denne måten deles på flere slik at vi unngår at noen får en urimelig stor belastning, sier Solli.

Forhandlingsutvalget i Oslopakke 3 består av byråd Lan Marie Berg (MDG), Andreas Halse (Ap) og Eirik Lae Solberg (H) fra Oslo, og fylkesordfører Anette Solli (H), Tonje Brenna (Ap) og Solveig Schytz (V) fra Akershus. Forhandlingene blir ledet av vegdirektør Terje Mo Gustafsen.

Takstene som skal gjelde for 2019 blir behandlet i fylkesutvalget i Akershus i neste uke og det legges opp til bystyrebehandling i Oslo 21. juni 2017. Satser som skal innføres fra 1. oktober 2017 er allerede vedtatt.

Forslaget til nye bomplasseringer sendes på høring til bydeler og kommuner før det behandles i Oslo og Akershus til høsten.

Kontaktpersoner:

  • Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune: Lan Marie Nguyen Berg ved Daniel Rees tlf: 99 45 24 00
  • Fylkesordfører i Akershus fylkeskommune: Anette Solli: tlf: 90 18 89 65
  • Oslopakke 3-sekretariatsleder Terje Rognlien: terje.rognlien@vegvesen.no, tlf: 93 20 90 73

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet