1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Vil åpne for mer kultur og frivillighet

-Sammen med kommunene og frivilligheten ønsker vi å løfte fram talentene i Akershus. For å synliggjøre resultatene av et slikt samarbeid, er vi stolte av å kunne presentere DanseFOT-prosjektet, et samarbeid mellom fylkeskommunen og Bærum kommune om talentutvikling, og dansegruppen Happy Feet sier fylkesordfører Anette Solli.

Rud videregående skole skal bygges ut til en yrkes- og kulturarena, der frivilligheten og kulturlivet skal slippes til. Dette er tema for fylkesutvalgets sommeravslutning på Rud videregående skole 6. juni. Da skal også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sammen med fylkesordfører dele ut Akershusprisen 2017.

Danseundervisning med noen av Norges beste pedagog

DanseFOT er et tilbud til særskilte talenter i dans fra hele Akershus, som startet opp i 2016 og har undervisning på Rud videregående skole. Pedagogene ved DanseFOT er høyt kvalifiserte og drivende engasjerte i å gi talentene de beste utviklingsmuligheter. Tilbudet skjer i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for dans/Bærum Kulturhus og Rud videregående skole. - Fylkestinget vedtok før jul å styrke støtten som er direkte rettet mot barn og ungdom innen musikk, dans og teater. Ved årlig å sette av 4,5 millioner kroner til talentutvikling, får barn og ungdom muligheten til å jobbe med profesjonelle utøvere, sier fylkesordfører Anette Solli.

Videregående skoler som en ressurs for kultur og frivillighet

– Våre videregående skoler representerer store verdier som også bør være en arena for kultur og frivillighet. Vi skal få til mer sambruk, slik at kulturlivet og frivilligheten kan få glede av skolebyggene. I planene for skoleutvikling fram mot 2030 skal det investeres for om lag 4,8 milliarder kroner, sier fylkesordfører Anette Solli.

Sambruk, frivilligheten og talentutvikling er temaene for fylkesutvalgets program fylkesutvalgets tirsdag 6. juni på Rud videregående skole i Bærum.

Planene for utbygging av Rud videregående skole og for ny videgående skole på Fornebu skal presenteres. Rud videregående skal bli en yrkes- og kulturarena, der det blant annet vil bli spesialrom for musikk, dans og drama.

Akershusprisen 2017 deles ut

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og fylkesordfører skal dele ut Akershusprisen 2017 kl. 17.30 den 6. juni.

Program 6. juni

  • 17.30 Velkommen ved fylkesordfører Anette Solli
  • 17.40 Utdeling av Akershusprisen ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
  • 17.50 Danseoppvisning med Happy Feet
  • 18.15 Presentasjon av DanseFOT-prosjektet, et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Bærum kommune om talentutvikling for unge dansere, ved Kirsten Fugleseth, rektor Bærum kulturskole
  • 18.40 Pause
  • 18.50 Presentasjon av utbygging på Rud og Fornebu ved prosjektdirektør Ingunn Nordvold

 Sted: Rud videregående skole, Hauger skolevei 15, 1309 Rud.

 Fylkesutvalget har sitt ordinære møte på Rud videregående skole kl. 15.00.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet