1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Ny plan for et aktivitetsløft

Være fysisk aktiv, drive friluftsliv og idrett, eller kunne oppleve stillhet og natur er viktig for alle. Den nylig vedtatte regionale planen Aktivitetsløftet skal gi økt samarbeid om en ny, langsiktig og samlet satsing på fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus. -Vi må sammen tilrettelegge for livsglede ved at alle ser mulighet for bevegelse, trening og idrett, sier Vibeke Limi (FrP), leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse.

I «Aktivitetsløftet», som er navnet på den regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus, beskrives satsingen fylkestinget har gjort vedtak om for årene 2016-2030.

Engasjemet og kreative tiltak

-Vi kan ikke vedta at Akershus skal bli det mest fysisk aktive fylke i Norge. Vi må holde det opp som et mål, og det krever samspill på banen. Heiagjengen blir dem som har fått med seg tilbudene og benytter dem. De får med seg fler og da er vi på god vei! Skape nysgjerrighet og interesse gjennom kreative tiltak blir utfordring nr 1, sier Vibeke Limi (FrP), leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. 

-Vi må sammen tilrettelegge for livsglede ved at alle ser mulighet for bevegelse, trening og idrett. Som fylkespolitiker har vi en koordinerende rolle og der ligger det et ansvar for å gi vår befolkning innsyn i muligheter men først og fremt vise tilgjengeligheten. For meg er lavterskel tilbud som friluftsliv - viktigst, sier Vibeke Limi.

Vi må samarbeide

Planen bygger på bred medvirkning og har mest fokus på regionale behov og løsninger. For å oppnå planens mål er det først og fremst kommunene og frivilligheten som vil ha nytte av å øke samarbeidet seg imellom, og med fylkeskommunen og andre regionale myndigheter. Formelt skal denne regionale planen legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

-Vi må sørge for at hver især ikke opplever grenser men ser synergiene vi sammen kan skape gjennom felles mål og tilrettelegging. Utgangspunktene er forskjellige, men som koordinerende og finansierende instans er det opp til oss å utvise hensyn, vise gjensidige muligheter, være kreative nok til ikke å avvise, men bidra til å finne en bedre og mulig bredere løsning, sier Limi.

Et 4 årlig handlingsprogram følger planen og viser hva det er enighet om å samarbeid om å gjennomføre og hvordan ansvar er fordelt. Programmet skal være dynamisk og rullers hvert år.

Må være enkelt

-Hvis vi klarer å tilrettelegge for alle gjennom Aktiv i Akershus har vi lykkes! Det betyr ikke at vi kan innfri alle forventninger, men gjøre dem realistiske.Lavterskel tilbud er rimeligst og best – fordi alle kan benytte dem, mens utfordringen er å få våre innbyggere over «dørstokkmila». Da er enkelt et utløsende begrep, som vi viser til gjennom våre «peilemerker», poengterer Vibeke Limi.

Følg «Aktiv i Akershus» på Facebook

Facebooksiden Aktiv i Akershus følger opp den regionale planen og støtter planens 2030-visjon «Aktiv i Akershus hele livet».  Her får du tips om aktuelle saker, arrangementer og aktiviteter. Vær med å gjøre siden levende ved å følge, dele og like.

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet