1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

20 millioner til innovasjonsprosjekter

Sammen med Oslo kommune har Akershus fylkeskommune vedtatt rundt 20 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i Oslo og Akershus. Til sammen utløser dette annen finansiering og innsats tilsvarende 34 millioner kroner.

Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2017 ble vedtatt i hovedutvalget for plan, næring og miljø i Akershus 1. februar 2017. Flere av prosjektene følger opp fylkeskommunens prioritering mht. utvikling av grønt næringsliv, fornybar energi og miljøteknologi, og omstilling fra en olje- og gass relatert økonomi. Programmet støtter også satsinger innen helseinnovasjon (Life science og Medtech), bioøkonomi og kreativ næring.

Prosjekter i vestregionen, Romerike og Follo

 

Asker og Bærum

AskersHus fikk inn to prosjekter, Techhub - Inkubatorprogram for techgründere og Kompetanse og treningsprogram på salg hos SMB. Simula på Fornebu fikk innvilget støtte til styrking av tilbud til tidligfasegründere innenfor IKT for 2017. Akershus fylkeskommune vil forsterke satsingen og bygge opp under Siva inkubator-forprosjektet som er på gang i Vestregionen.  I tillegg har Subsea Valley fått inn et prosjekt i programmet, Samarbeidsarena Tech Transfer.

Romerike

Flere av prosjektene fra Romerikeregionen handler om utvikling av regionens næringsliv innen fornybar energi og miljø, og omleggingen fra en olje- og gass relatert økonomi.

Kjeller Innovasjon har fått støtte til hele tre prosjekter, hvorav det ene handler om etablering av nasjonal romfartsinkubator, og et annet etablering av tidligfasefond med European Investment Fund (EIF).

Kunnskapsbyen Lillestrøm har også fått innvilget støtte til fire prosjekter som handler om grønn innovasjon og klyngeutvikling.

Follo

Programmet mottok en rekke søknader fra miljøet på Campus Ås i Follo hvorav to prosjekter nådde opp i konkurransen, Katapult Prototypesenter og Innovativ klyngeutvikling – smartPACK. Begge prosjektene handler om bioøkonomi og grønn innovasjon. Akershus fylkeskommune vil støtte opp om prosjekter i tråd med og bygger opp om satsingen som foregår rundt Samarbeidsplattformen Folloregionen og Innovasjonssenter Campus Ås. Akershus fylkeskommune foreslår også i 2017 å støtte et prosjekt innen kreative næringer i regi av Nesoddparken, Mentorprogram for kreative næringer, som vil gå over to år.

I prosjektkatalogen finner du mer informasjon om prosjektene som får støtte i 2017.

Støtter innovasjonsprosjekter i Akershus

Formålet med Regionalt innovasjonsprogram er å utløse innovasjonspotensial i forsterket samspill mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer, og offentlig sektor i hovedstadsregionen. Programmet skal bidra til å styrke regionens innovasjonssystem og bedre den internasjonale konkurransekraften blant kunnskapsintensive bedrifter i regionen.

Ny utlysning av tilskudd fra Regionalt innovasjonsprogram blir høsten 2017. Mer informasjon finner du på programmets hovedside.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet