1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

20 millioner til innovasjonsprosjekter

Sammen med Oslo kommune har Akershus fylkeskommune vedtatt rundt 20 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i Oslo og Akershus. Til sammen utløser dette annen finansiering og innsats tilsvarende 34 millioner kroner.

Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2017 ble vedtatt i hovedutvalget for plan, næring og miljø i Akershus 1. februar 2017. Flere av prosjektene følger opp fylkeskommunens prioritering mht. utvikling av grønt næringsliv, fornybar energi og miljøteknologi, og omstilling fra en olje- og gass relatert økonomi. Programmet støtter også satsinger innen helseinnovasjon (Life science og Medtech), bioøkonomi og kreativ næring.

Prosjekter i vestregionen, Romerike og Follo

 

Asker og Bærum

AskersHus fikk inn to prosjekter, Techhub - Inkubatorprogram for techgründere og Kompetanse og treningsprogram på salg hos SMB. Simula på Fornebu fikk innvilget støtte til styrking av tilbud til tidligfasegründere innenfor IKT for 2017. Akershus fylkeskommune vil forsterke satsingen og bygge opp under Siva inkubator-forprosjektet som er på gang i Vestregionen.  I tillegg har Subsea Valley fått inn et prosjekt i programmet, Samarbeidsarena Tech Transfer.

Romerike

Flere av prosjektene fra Romerikeregionen handler om utvikling av regionens næringsliv innen fornybar energi og miljø, og omleggingen fra en olje- og gass relatert økonomi.

Kjeller Innovasjon har fått støtte til hele tre prosjekter, hvorav det ene handler om etablering av nasjonal romfartsinkubator, og et annet etablering av tidligfasefond med European Investment Fund (EIF).

Kunnskapsbyen Lillestrøm har også fått innvilget støtte til fire prosjekter som handler om grønn innovasjon og klyngeutvikling.

Follo

Programmet mottok en rekke søknader fra miljøet på Campus Ås i Follo hvorav to prosjekter nådde opp i konkurransen, Katapult Prototypesenter og Innovativ klyngeutvikling – smartPACK. Begge prosjektene handler om bioøkonomi og grønn innovasjon. Akershus fylkeskommune vil støtte opp om prosjekter i tråd med og bygger opp om satsingen som foregår rundt Samarbeidsplattformen Folloregionen og Innovasjonssenter Campus Ås. Akershus fylkeskommune foreslår også i 2017 å støtte et prosjekt innen kreative næringer i regi av Nesoddparken, Mentorprogram for kreative næringer, som vil gå over to år.

I prosjektkatalogen finner du mer informasjon om prosjektene som får støtte i 2017.

Støtter innovasjonsprosjekter i Akershus

Formålet med Regionalt innovasjonsprogram er å utløse innovasjonspotensial i forsterket samspill mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer, og offentlig sektor i hovedstadsregionen. Programmet skal bidra til å styrke regionens innovasjonssystem og bedre den internasjonale konkurransekraften blant kunnskapsintensive bedrifter i regionen.

Ny utlysning av tilskudd fra Regionalt innovasjonsprogram blir høsten 2017. Mer informasjon finner du på programmets hovedside.

 

Les flere artikler

Janne Myraas er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

02.10.2019

Les hele artikkelen

Ski videregående skole. Drama-elever.

22 245 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2019

Les hele artikkelen

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Fylkeskommunen gir tilskudd til klimakampanjer rettet mot innbyggerne i kommunene i Akershus.

Gir tilskudd til klimakampanjer

18.06.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet