1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

22,8 millioner kroner til tryggere skoleveier

Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Akershus har bevilget 22,8 millioner kroner til 41 ulike trafikksikkerhetstiltak langs fylkes- og kommunale veier i Akershus i 2017. Pengene skal benyttes til tiltak som bedrer trafikksikkerheten i lokalmiljøer.

Årlig deles det ut midler gjennom tilskuddsordningen Aksjon skoleveg.

-Tilskuddene går til sikring av skoleveier og andre fysiske trafikksikkerhetstiltak i barns nærmiljø. Tildelingen er gjort ut fra kommunenes vurdering av behov for tiltak, sier Ketil Nordengen (H), leder av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Akershus.

Tilskudd til 41 trafikksikkerhetstiltak

Interessen fra kommunene viser at det fortsatt er et stort behov for tiltak, hovedsakelig langs det kommunale veinettet. For 2017 kom det inn 100 søknader på tilskuddsordningen. Av disse er det gitt tilskudd til 41 trafikksikkerhetstiltak. Kommunen må være tiltakshaver og bidra med en egenandel på minimum 20 prosent på kommunale veier. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene er gjennomført innen utgangen av året.

Bedre trafikksikkerhet på skoleveier og i nærmiljøer

Prosjektene dreier seg i hovedsak om:

 • Humper/opphøyde gangfelt
 • Trafikksaneringer
 • Trafikkøyer ved gangfelt
 • Korte gang- og sykkelveier/fortau
 • Mindre kryssutbedringer
 • Snuplasser/“rundeller“
 • Gjerder/trafikksperrer
 • Frisiktutbedringer
 • Veilys

Kontakt

Ketil Nordengen, leder av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg, tlf. 907 71 749.

Oversikten over tildelte midler per kommune:

Nr.

Kommune

Tiltak

Veg

Totalkostnad

Forslag til tilskudd 2017

Forslag til tilskudd 2018

1

Asker

Fortau Solstadveien

Kv

3 496 980

1 000 000

 

2

Asker

Gangveg, Lihagen

Fv

3 500 000

1 000 000

 

3

Aurskog- Høland

Adkomstsone Bråte skole

 

Kv

900 000

 

720 000

 

4

Aurskog- Høland

Reasfaltering G/S- veg Løken

Kv

150 000

 

75 000

 

5

Bærum

Forlenge og reetablere fortau N. Toppenhaug

Kv

350 000

280 000

 

6

Bærum

Etablering av fartshumper Langoddveien

Kv

100 000

80 000

 

7

Bærum

Etablering av fartshumper Lindebergveien

Kv

165 000

132 000

 

8

Bærum

Etablering av fartshumper Rykkinnveien

Kv

100 000

80 000

 

9

Bærum

Etablering av fartshumper Rådyrfaret

Kv

75 000

60 000

 

10

Bærum

Etabl. Av fartshumper Gamle Drammensvei

Kv

90 000

72 000

 

11

Bærum

Etablering av fartshumper Humleveien

Kv

100 000

80 000

 

12

Bærum

Fortau Nadderudveien

Fv

500 000

500 000

 

13

Bærum

Gangfelt Nadderudveien

Fv

80 000

200 000

 

14

Bærum

Fortau Brynsveien

Fv

950 000

950 000

 

15

Enebakk

Trafikksikkerhetsplan

Kv

700 000

350 000

 

16

Enebakk

G/S- veg Gran

Kv

5 000 000

1 000 000

 

17

Eidsvoll

Fortau Finnbråtavegen

Kv

8 000 000

1 000 000

 

18

Fet

Fortau/GS- veg Kirkeveien-Løkentunet

Kv

1 158 000

926 400

 

19

Frogn

G/S- veg Knardal x fv156

Fv

2 292 327

1 200 000

 

20

Lørenskog

Fortau ved Eventyrstua bhg

Fv

4 400 000

1 000 000

 

21

Lørenskog

G/S- sti Skårerterrasse

Kv

800 000

640 000

 

22

Nannestad

Veibelysning Kløvberget

Kv

300 000

240 000

 

23

Nannestad

Vegbelysning ved busstopp Herstukrysset

Kv

160 000

128 000

 

24

Nannestad

Belysning langs fv120 Sandsnesseter

Fv

700 000

568 000

 

25

Nes

Auli – fortau Tandbergveien

Kv

750 000

600 000

 

26

Nes

Tomteråsen – opprusting av G/S- veg og veglys

Kv

745 000

 

519 500

 

27

Nesodden

Sikring av gangforbindelser Fjellstrand - del1

Fv

1 256 181

1 256 181

 

28

Nittedal

Fortau langs en del av N. Nygård

Kv

705 600

564 480

 

29

Nittedal

Fortau ved snuplass Korningsveien

Kv

322 800

258 240

 

30

Oppegård

Gangveg Edvard Griegs vei - Johan H. vei

Kv

1 250 000

1 000 000

 

31

Rælingen

G/S- veg Løvenstadveien-Lerkevegen

Kv

511 000

408 000

 

32

Rælingen

Veglys og TS- tiltak Skolemesterveien

Kv

555 000

444 000

 

33

Skedsmo

Brånåsveien, to bussholdeplasser

kv

897 000

717 600

 

34

Skedsmo

St Ihlens veg, to bussholdeplasser

kv

1 036 000

829 000

 

35

Skedsmo

Fortau Henrik Sørensens gate

kv

2 204 888

 

1 000 000

36

Ski

Hebekk skole, «kiss and drive» og gangveg

Kv

1 610 000

1 288 000

 

37

Ullensaker

Skogmostubben, asfalt og belysning

Kv

875 000

700 000

 

38

Vestby

Hobølveien, forenklet G/S- veg

Fv

3 700 000

1 200 000

 

39

Ås

Rullering av TS plan

Kv

20 000

10 000

 

40

Ås

Etablering av fartshumper

Kv

300 000

240 000

 

41

Ås

Reasfaltering av G/S veier

Kv

1 000 000

500 000

 

 

Totalt

 

 

51 805 776

22 816 401

1 000 000

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet