1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Sa nei til avtaleforslaget om sammenslåing

Fylkestingets flertall sa nei til det framforhandlede forslaget om å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold til én region. Fylkestinget setter som forutsetning for en regionreform at Oslo blir en del av en ny region.

Et forhandlingsutvalg la i høst fram forslag til avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til region Viken. Mandag 5. desember stemte flertallet i Akershus fylkesting bestående av Ap, FrP, Sp, MDG og SV mot forslaget til avtalen om sammenslåing slik den foreligger.

Forutsetninger for struktur og virkeområde samt usikkerhet rundt framtidige oppgaver, bidrar ikke til at denne reformen vil gi våre innbyggere et bedre tjenestetilbud, heter det i fylkestingets vedtak. Videre setter Akershus som forutsetning for en regionreform at Oslo blir en del av en eventuell region Viken. Vi er i dag et felles bo- og arbeidsmarked, og en slik sammenslåing ville gitt positiv gevinst, mener fylkestinget. Akershus fylkesting vil ikke at Akershus deles.

Dersom Stortinget vedtar en ny region der Oslo og Akershus ikke er en del av en felles region, understreker fylkestinget behovet for et fortsatt nært samarbeid med Oslo. Storting og regjering bør i så fall legge tydelige føringer på å løse de utfordringene et felles bo- og arbeidsmarked har på areal- og transportsiden, der dagens avtaler vedrørende Ruter, bymiljøavtale, Oslopakke 3 samt regional plan for areal og transport må ses i sammenheng.

Fylkestinget mener en regionreform må bidra til at innbyggerne får bedre tjenester. Fylkestinget ønsker en mest mulig hensiktsmessig styring av oppgavene, der forenkling, effektivisering og en rasjonaliseringsgevinst blir viktig i den langsiktige prosessen.

Fylkestinget i Østfold skal behandle avtaleforslaget 7. desember og Buskerud fylkesting 14.-15. desember.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet