1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Historisk avtale - enige om plattform for Viken

Østfold, Akershus og Buskerud har kommet fram til en fellesplattform som skal danne regionen Viken.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet i mål med forhandlingene. Dette er en god avtale for både Østfold og de to andre fylkene, sier Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth.

Forhandlingsutvalget, bestående av parter fra de tre fylkene, hadde sitt siste møte på Hankø 2.og 3. november. Torsdag 3. november skrev de tre fylkesordførerne under på den historiske avtalen om som danner grunnlaget for sammenslåing.

Også fylkesordfører Anette Solli fra Akershus er fornøyd. -Jeg er glad for enigheten vi har kommet fram til. Vi har løst oppdraget vårt på en god måte, sier hun.

- Jeg er lettet over at vi har kommet i mål med krevende, lange og gode forhandlinger. For Buskerud er dette en god avtale, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Avtalen legger blant annet til grunn at Akershus/Oslo får regionhovedstaden i Viken, at Buskerud får rundt 130 nye arbeidsplasser og at Østfold får fylkesmannsembetet og ansvar for plan, miljø- og næringssaker. 

Hovedtrekkene i avtalegrunnlaget partene har blitt enig om

Viken skal styrke demokratiet og overta statlige oppgaver

Målet er en livskraftig region. Dette skal oppnås ved å satse på eksisterende byer og tettsteder. Byene skal utvikles som motorer i regionen.

Viken ønsker å ta over flere oppgaver fra staten, blant annet tilknyttet samferdsel, naturressursforvaltning og næringsutvikling.

Videre skal det tilby felles og effektive transportløsninger, og partene i Viken setter seg også som mål å lede an i det grønne skiftet.  Dette skal skje gjennom helhetlig, klimasmart og miljøriktig samfunnsplanlegging.

Administrasjonssentre i Sarpsborg/Nedre Glomma, Drammen og Oslo/Lillestrøm – politisk ledelse i Lillestrøm/Oslo

Regionen Viken skal ha tre administrasjonssentre, som vil være likeverdige når det gjelder antall arbeidsplasser. Det betyr at Buskerud får tilført over 100 nye arbeidsplasser.

Sarpsborg/Nedre Glomma og Drammen skal være to av disse stedene. Det siste administrasjonsstedet lokaliseres i Oslo i påvente av endelig avklaring av forholdet mellom Oslo og den nye regionen. Dersom Oslo ikke blir en del av den nye regionen, legges dette administrasjonsstedet til Lillestrøm.

  • Politisk og administrativ ledelse med nødvendige stabs-, støtte- og strategiske funksjoner lokaliseres til Oslo/Lillestrøm.
  • Strategisk ledelse for utdanningssektoren legges til Drammen, med operative funksjoner og så i Sarpsborg/Nedre Glomma og Oslo / Lillestrøm.
  • Strategisk ledelse for samferdsel legges til Oslo / Lillestrøm, med operative veifunksjoner også i Sarpsborg/Nedre Glomma.
  • Strategisk ledelse for plan, miljø og næring legges til Sarpsborg/Nedre Glomma med operative funksjoner også i Drammen, som skal følge opp regionale utviklingsmidler.

Avtalepartene legger til grunn at fylkesmannsembetet lokaliseres i Østfold.

Det siste administrasjonsstedet legges til Oslo i påvente av en endelig avklaring mellom Oslo og den nye regionen. Dersom Oslo ikke blir en del av Viken, legges det tredje administrasjonsstedet til Lillestrøm. Politisk og administrativ ledelse blir lokalisert i Oslo/Lillestrøm.

Ansatte gis femårsgaranti

En sammenslåing vil påvirke ansatte i sentraladministrasjonen i de tre fylkeskommunene.

Et viktig mål med sammenslåingen er å skape bedre forutsetninger for en kompetent og effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon, med attraktive og utviklende arbeidsplasser.

Regionen skal ses på som ett arbeidssted, noe som vil si at ansatte må være villig til å jobbe andre steder enn der de arbeider i dag. Imidlertid kan ingen fast ansatte per 31.12.2019 bli sagt opp som en konsekvens av endringer i virksomhetenes forhold før utgangen av 2024, heter det i avtalen.

Øvrige avklaringer

Blant andre viktige avklaringer partene har kommet fram til er at regionreformen ikke skal føre til oppbremsing av skoleinvesteringer. Samtlige tre fylker har behov for, og vedtatt skoleinvesteringer, i sine økonomiplaner for perioden 2018-2021.

Videre legger partene til grunn at Oslo blir en del av en felles region Viken, og anmoder Stortinget om å vurdere dette ved behandlingen av sak om nye regioner våren 2017.

Det skal nå oppnevnes en fellesnemnd, bestående av 38 medlemmer (11 fra Østfold, 11 fra Buskerud og 16 fra Akershus) som skal ta seg av forberedelsene til en ny region.

Regionreformen - veien videre

Selv om forhandlingsutvalget nå har avsluttet sitt arbeid i enighet, gjenstår en del arbeid før Viken eventuelt realiseres.

  • I desember fatter de tre fylkestingene vedtak om en endelig sammenslåing eller ei.
  • Regjeringen legger fram sitt forslag til ny kommune- og regionstruktur våren 2017.
  • Deretter begynner en eventuell sammenslåingsprosess.
  • 2020: En eventuell ny region er oppe og går på egne ben.

Kontakt:

For ytterligere kommentarer kan de tre fylkesordførerne kontaktes på telefon:

Ole Haabeth, fylkesordfører Østfold, 908 58 708
Anette Solli, fylkesordfører Akershus, 901 88 965
Roger Ryberg, fylkesordfører, Buskerud, 934 29 429

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet