1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

TT-ordningen endres

Fylkestinget vedtok i sitt møte 24. oktober at TT-midler skal tildeles likt, uavhengig av type funksjonshemming.

Dagens ordning med å prioritere synshemmede, rullestolbrukere og psykisk utviklingshemmede oppheves. De fleste TT-brukerne vil dermed få et høyere tilskudd til transport. De tidligere prioriterte TT-brukerne, vil få halvert sitt tilskudd.

Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Fylkestinget vedtok en overgangsordning for dagens prioriterte brukere. De beholder ekstra tilskudd til 30. juni 2017. Overgangsordningen gis som ekstra bevilgning med om lag 5 millioner kroner.

Bakgrunnen for endringen er at det er vurdert som diskriminerende å prioritere bestemte grupper funksjonshemmede. Fylkestinget ønsker heller ikke en løsning hvor hver enkelt søkers transportbehov og funksjonsgrad skal vurderes. Dette gjør NAV ved vurdering av søknad om grunnstønad til transport.

Fylkeskommunen har ansvar for lokal kollektivtransport, herunder TT-ordningen. Universell utforming av hele reisekjeden kan bidra til å øke mobiliteten for eldre og funksjonshemmede. I tillegg skal fylkeskommunen ha en god TT-ordning for funksjonshemmede som ikke kan reise kollektivt.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet