1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Fornebubåten legges ned

Fylkestinget vedtok 24. oktober å støtte Ruters avgjørelse om å legge ned Fornebubåten.

Akershus fylkeskommune vedtok i desember 2012 å opprette et båttilbud mellom Aker Brygge og Fornebu, for å avlaste trafikksituasjonen mot Fornebu i påvente av realisering av Fornebubanen.

Linje B12 «Fornebubåten» ble etablert som et prøveprosjekt hvor det skulle gjøres en vurdering om videreføring etter to år. På bakgrunn av evalueringen vedtok Ruter å avvikle tilbudet fra og med 10. november 2016.

Akershus fylkeskommune mottok 30.05.2016 et innbyggerinitiativ med tittelen «Nei til nedleggelse av Fornebubåten». Initiativet er startet av Fornebulandets vel og ber fylkestinget om å reversere Ruters avgjørelse om å legge ned båttilbudet.

-Vi har forståelse for at brukerne av båten ønsker å opprettholde tilbudet, og vi takker for innbyggerinitativet og engasjementet rundt utviklingen av Fornebu som kollektivknutepunkt hos beboerne og de som arbeider på Fornebu, sier fylkesordfører Anette Solli.

Fylkestinget understreket i sin behandling av saken at dette var en vanskelig avgjørelse.

- Det er aldri hyggelig å ta fra noen et tilbud de setter pris på, men oppslutningen er likevel for lav til at tilbudet kan forsvares på bekostning av andre kollektivtiltak. Selv om det iverksettes tiltak for å øke passasjertallene gjennom mer og bedre markedsføring og informasjon viser regnestykket at det fortsatt er langt igjen før båten kan komme på nivå med andre sammenlignbare tilbud, sier Anette Solli.

Fylkestinget sa i sitt vedtak at en ny vurdering av båttilbudet på Fornebu med nullutslippsbåter kan bli aktuelt på et senere tidspunkt dersom markedsgrunnlaget er endret og bussframkommeligheten til Fornebu svekkes vesentlig som følge av byggearbeider i forbindelse med Fornebubanen og E18.

Fakta om båten

Fornebubåten kjører fra Aker Brygge til Rolfstangen på Fornebu, med fem avganger hver halvtime om morgenen og syv avganger hver halvtime på ettermiddagen på hverdager. Båten har plass til 147 passasjerer og har en reisetid på 12 minutter.

Negativ utvikling i passasjertall

Evaluering av båttilbudet har vist en svak negativ utvikling i antall passasjerer på båten. I snitt var det 24 passasjerer pr. avgang i 2015 og i 2016. Inklusive september det vært 82.685 reisende med Fornebubåten i 2016. For samme periode i fjor var det 90.079 reisende. Dette innebærer en nedgang på 8,2 prosent.

En oppsving i passasjertallene for september endrer likevel ikke hovedkonklusjonen; Fornebubåten har en negativ utvikling i antall passasjerer når man ser hele året samlet.

Klimautslipp og kostnad

Kombinasjonen av lave passasjertall og lav inntekt pr. passasjer gjør at inntektssiden for Fornebubåten kommer dårlig ut. Nettoutgiften pr. reise på Fornebubåten er 183 kr, noe som gir en tilskuddsandel på 95,5 prosent. Til sammenligning ligger båt i snitt på 27 kroner pr. reise og gjennomsnittet for alle driftsformer i Ruters område er 21 kroner pr. reise.

Et av de viktigste bidragene fylkeskommunen gjør for miljøet er å legge til rette for at flere reiser kollektivt. I tillegg har fylkeskommunen som mål å stimulere til bruk av kjøretøy som er energieffektive, har lave klimautslipp og gir lite støy og lokal luftforurensing. Ruter jobber med å legge om hele sin transportflåte til å kun bruke fornybar energi innen 2020 gjennom strategien Fossilfri 2020.

Dagens Fornebubåt er en hurtigbåt som bruker mye energi og har høye utslipp. Sammenlignet med buss har dagens båt langt høyere utslipp, kostnader og energiforbruk per passasjerkilometer.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet