1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan

Fylkesrådmannen la 19. oktober frem forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Viktige styringsdokumenter

Økonomiplanen (ØP) setter rammene for disponeringen av fylkeskommunens midler, og er et sentralt styringsdokument for hele organisasjonen. Hvert år lager fylkesrådmannen et forslag til økonomiplan for den kommende treårsperioden, i tillegg til årsbudsjett for kommende år.

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020 presenterer budsjett og planer for arbeidet innenfor samferdselsfeltet i økonomiplanperioden. Dette inkluderer midler til drift og investeringer i kollektivtransport, fylkesveier, trafikksikkerhet, gang- og sykkelveier etc.

Vedtas av fylkestinget i desember

Plandokumentene ble presentert for medlemmene i fylkesutvalget 19. oktober. Videre skal planforslagene behandles i hovedutvalgene og administrasjonsutvalget 8. og 9. november, i fylkesutvalget 28. november og vedtas endelig i fylkestinget 19. desember 2016.

Kommunene og regionrådene i Akershus er invitert til en egen presentasjon av handlingsprogrammet for samferdsel 7. november. Les mer om arrangementet og meld deg på her.

Les flere artikler

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom regionalt innovasjonsprogram.

Midler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus

16.10.2019

Les hele artikkelen

Janne Myraas er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

02.10.2019

Les hele artikkelen

Ski videregående skole. Drama-elever.

22 245 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2019

Les hele artikkelen

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet