1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

1 måned igjen for å søke oppreisningsordningen

Søknadsfristen for oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn er 1. november 2016. - Jeg oppfordrer alle som kan falle inn under denne ordningen om å søke oppreisning, sier fylkesordfører Anette Solli.

-Eller om du vet om noen som bør søke, si i fra til dem og oppmuntre dem til å søke, oppfordrer fylkesordfører Anette Solli.

- Å få oppreisning er en annerkjennelse

Flere av søkerne har gitt uttrykk for at det å få en oppreisning oppleves som en anerkjennelse av deres vanskelige barndom og voksenliv, og at det offentlige nå tar et ansvar for urett som har skjedd. Flere gir uttrykk for at det å bli trodd er viktigere enn pengebeløpet de mottar.

- Det er svært viktig for oss å gjøre alle som omfattes av oppreisningsordningen kjent med ordningen og muligheten for å søke om oppreisning, sier Anette Solli.

Om oppreisningsordningen

Oppreisningsordningen er for tidligere barnevernsbarn fra Akershus som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert utenfor hjemmet av barnevernet i perioden 01.01.1980 – 31.12.2003. For Oppegård og Ski kommuner går virkeperioden tilbake til 01.07.1954.

Fylkeskommunen samarbeider med fire kommuner om ordningen: Bærum, Asker, Ski og Oppegård.

Fylkeskommunen og de samarbeidende kommunene har påtatt seg et moralsk ansvar og gir en uforbeholden unnskyldning til tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert utenfor hjemmet av barnevernet. De som tilkjennes oppreisning får også et pengebeløp.

Fylkeskommunens oppreisningsordning omfatter alle kommunene i fylket. Oppreisningsbeløp fra samarbeidskommunene kommer i tillegg til oppreisningsbeløpet fra fylkeskommunen.

Slik søker du

Du må fylle ut et søknadsskjema. Søknadsskjema for oppreisningsordningen kan du laste ned fra våre nettsider, eller få det tilsendt i posten ved å ringe Oppreisningssekretariatet på tlf.nr. 22 05 53 81.

Det ferdig utfylte skjemaet underskrives og sendes i vanlig post til oppreisningssekretariatet, På grunn av personvernet skal skjemaet ikke sendes pr. e-post.

Send søknad til Oppreisningssekretariatet, Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo.

Søknadsfristen er 1. november 2016. Etter det faller ordningen bort.

Få råd og hjelp til å søke

Dersom du har spørsmål om ordningen eller trenger hjelp med søknaden, kan du ta kontakt med oppreisningsordningen i Akershus fylkeskommune og få råd og veiledning. Du kan ringe sekretariatet for oppreisningsordningen på tlf. 22 05 53 81.

Du finner også mer informasjon om oppreisningsordningen på våre nettsider www.akershus.no eller www.etverdigliv.no.

Antall søkere hittil

Fra oktober 2012 til september2016 har vi fått inn 165 søknader. Av disse kommer 58 søknader fra Asker og Bærum, 50 fra Romerike og 39 fra Follo. 18 søkere kommer fra kommuner utenfor Akershus. Søknadene behandles fortløpende, og saksbehandlingstiden er ca 6 måneder.

Hittil er 133 søknader behandlet, hvorav 73 er tilkjent oppreisning.

Søkere som faller utenfor vår ordning, kan likevel ha mulighet for å søke om statlig rettferdsvederlag. Informasjon om statens ordninger finnes på www.sivilrett.no

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet