1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

600 000 innbyggere i Akershus

William Gamst (6 uker) fra Jessheim ble valgt som symbolet på at det nå er 600 000 innbyggere i Akershus. Fylkesordfører Anette Solli møtte William og familien hans.

Anette Solli gratulerte foreldrene Marina og Terje Gamst og storebror Martin (3), og overrakte blomster og gavekort. William ble født på Ahus 26. juli, som er rundt den tiden Akershus bikket 600 000 innbyggere.

Befolkningsveksten i Akershus har de siste årene vært svært høy. Befolkningsveksten i landet har i flere år vært sterkest i Oslo og Akershus. Oslo har hatt det største fødselsoverskuddet, og den høyeste nettoinnvandringen, mens Akershus har hatt den høyeste innenlandske nettoflyttingen. Den sterke veksten i Akershus skyldes i hovedsak folk som flytter fra Oslo til Akershus.

Vekstkommunen Ullensaker

Familien Gamst bor i leilighet sentralt på Jessheim i Ullensaker. -Vi ønsker nettopp en utvikling mot at folk bor tett på kollektivknutepunkter. Den sterke veksten betyr at vi må bygge ut kapasiteten i videregående skole og i kollektivtrafikken. På Romerike er det viktig med et godt kollektivtilbud mellom tettstedene, og ikke bare inn til Oslo, sier Anette Solli.

Ullensaker er den kommunen i Akershus som de ti siste årene har hatt den sterkeste befolkningsveksten i fylket med 79 prosent, og kommunen er fremdeles en av to med sterkest befolkningsvekst. Hittil i år ble det 423 flere innbyggere i kommunen. Det gir Ullensaker en fjerde plass blant kommunene i fylket i antall nye innbyggere.

Familien Gamst har bodd i Akershus siden 2011, og trives på Jessheim. - Her er det en passe blanding av by og land, det er fine gang- og sykkelveier, idrettstilbud, lekeplasser og park, sier Terje Gamst. -Og det er bra miljø her, folk er hyggelige og hilser, føyer Marina til.

Skolefylket Akershus

Akershus er landets største skolefylke, med flest elever i både grunnskole og videregående. Fylkeskommunen tok i høst samlet i mot 23 000 elever til skolestart i videregående opplæring. Fram mot 2027 er det behov for ytterligere 4000 nye elevplasser i videregående opplæring i Akershus. På Romerike om lag 1700 nye elevplasser.

Kanskje skal William og Martin begynne på Jessheim videregående skole når den tid kommer. Anette Solli møtte familien på skolen, der det nå bygges ny skole som skal stå ferdig til skolestart i 2017. -Det er en fin kvalitet å ha en videregående skole i gangavstand fra der vi bor, synes Terje Gamst.

Familiefylket Akershus

Akershus er et barne- og familiefylke. Fylket har færrest aleneboende i landet, og flest samboende eller gifte par, med barn. I 2011 var det 7715 flere barn under 18 år i Akershus enn i Oslo.

Høy innenlands innflytting forklarer mesteparten av veksten

Fødselsoverskuddet i Akershus har de siste 10 år vært nokså konstant rundt 2 500 personer. Det som varierer mest er innvandring og innenlandsk flytting. Fra 2011 har innvandringen til Akershus vist en nedadgående trend fra 5519 personer i år 2011 til 2111 personer i år 2015. Den innenlandske flyttingen økte litt fra 2011 til 2012, men var i 2015 rekordhøyt med 5005 personer.

Det er høy innenlandsk flytting, i all hovedsak fra Oslo, som forklarer den sterke veksten i folketallet i Akershus. Hittil i år har det flyttet 2787 flere personer til Akershus fra andre steder i Norge enn fra Akershus til andre fylker. For både Akershus og Oslo har fødselsoverskuddet hittil i år vært høyere enn nettoinnvandringen. Oslo har både et høyt fødselsoverskudd og en høy nettoinnvandring, men folketilveksten er per første halvår 2016 lavere enn i Akershus.

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet