1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Sonesammenslåing stimulerer til flere kollektivreiser i Folloregionen

Sammenslåingen av de to sonene 2S og 3S innebærer en kraftig forenkling for kollektivreisende mellom Ås, Ski, Drøbak og Enebakk.

- Sonesammenslåingen vil stimulere til flere kollektivreiser innad i regionen, samtidig som det vil bli enda mer attraktivt å pendle til blant annet Oslo, sier fylkesordfører Anette Solli.

Ås, Drøbak, Enebakk, Ski og Kolbotn i nye sone 2S, og Vestby og Son er nå i nye sone 3S. Kunder som tidligere reiste mellom sone 2S og 3S, eller fra sone 3S til sone 1, får nå rimeligere reiser og én sone mindre å forholde seg til. Billetter som var gyldige i sone 2S og/eller sone 3S før 21. august, er gyldige i hele nye sone 2S.

Det er Akershus politikerne som har gitt Ruter oppdraget med å iverksette den politisk fattede beslutningen om å slå de to sonene sammen.

− Når sonene 2S og 3S slås sammen til èn sone, følger vi opp Regional areal- og transportplan for Akershus som legger føringer for hvordan Akershus og Oslo planlegger og legger til rette for gående, syklende, kollektivtransport, privatbilisme og næringstransport, sier fylkesordfører Anette Solli.

En unaturlig grense fjernes

− Dermed fjernes en unaturlig grense i en region med sterk vekst med utvikling av Ski og Ås som regionale bysentra og med økende tverrgående rutetilbud, understreker Solli. En viktig målsetning med sonesammenslåingen er å stimulere til flere kollektivreiser innad i regionen, samtidig som det vil bli enda mer attraktivt å pendle til blant annet Oslo, sier Anette Solli.

− For oss er det viktig at det legges godt til rette for økt vekst i Ski og Ås med ny Follobane. Ski har potensial innen handel, service og tjenesteyting, og Ås som universitetsby med utvikling innen life science. Å slå sammen de to sonene er en viktig forenkling som også gjør det rimeligere å reise kollektivt i Folloregionen. Ikke minst for studentene ved Universitetet i Ås blir det nå mye billigere å reise kollektivt, fastslår fylkesordføreren.

Styrking av busslinjer

− Det er cirka 100 000 reisende som vil bli berørt av denne gledelige endringen i en region hvor kollektivtransportens andel er nesten doblet siden 2005. Det viser at den betydelige styrkingen av høyfrekvente busslinjer vi har gjennomført i Follo de siste ti årene har vært riktig, sier Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Fornøyde studenter

Studentene ved NMBU har vært veldig aktive og jobbet for å slå sammen sonene. - Jeg vil takke for det gode samarbeidet og dialogen med Ruter, Akershus fylkeskommune og NMBU, sier Mariya Khanamieyan.

 

Les flere artikler

Janne Myraas er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

02.10.2019

Les hele artikkelen

Ski videregående skole. Drama-elever.

22 245 søkere får nå tilbud om skoleplass

10.07.2019

Les hele artikkelen

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Fylkeskommunen gir tilskudd til klimakampanjer rettet mot innbyggerne i kommunene i Akershus.

Gir tilskudd til klimakampanjer

18.06.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet