1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Akershus fylkeskommunale pensjonskasse

Ansatte i Akershus fylkeskommune har pensjonsordning i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK).

I tillegg til alderspensjon vil medlemmene kunne ha rett til:

  • Uførepensjon ved sykdom (både varig og midlertidig)
  • Ektefelle- og/eller barnepensjon til etterlatte
  • Boliglån (omfatter også lærerne i fylkeskommunens videregående skoler)

Du kan lese mer på nettsidene til Akershus fylkeskommunale pensjonskasse.

Hvem er medlemmer av pensjonskassen?

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at ansatte i Akershus fylkeskommune har både rett og plikt til å være medlem fra den dagen de blir ansatt til den dagen de slutter.

Lærerne i de videregående skolene er av historiske grunner medlemmer i Statens pensjonskasse.

Pensjonskassen er også pensjonsordning for fylkeskommunale foretak og andre selskaper med tilknytning til fylkeskommunen.

Egen juridisk enhet

Pensjonskassen ble etablert 1. januar 1952 av Akershus fylkeskommune. Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmer og andre pensjonsberettigede i henhold til regelverket for kommunal tjenestepensjon. 

AFPK er en selvstendig juridisk enhet (stiftelse) hvor styret er øverste organ. AFPK har egen regnskapsføring og står under tilsyn av Finanstilsynet. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kundenes midler og hefter ikke for kundenes forpliktelser.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet