1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Eierskap

Akershus fylkeskommune har eierinteresser og deltagelse i en rekke selskap, foretak, samarbeid og stiftelser. Disse står for tjenesteproduksjon innenfor flere områder, herunder energiproduksjon, eiendomsforvaltning, samferdsel, næringsutvikling, arbeidsmarkedstiltak og kultur.

Fylkeskommunen har stor frihet til å organisere tjenester slik den selv ønsker, enten som en ordinær del av fylkeskommunen, eller gjennom å etablere selvstendige selskaper/rettssubjekter - alene eller sammen med andre.

Etablering av fylkeskommunal virksomhet i foretak eller selskap innebærer at tradisjonell politisk styring endrer karakter. Forvaltningsstyring erstattes av eierstyring.

Formell og direkte eierstyring av selskaper kan kun utøves gjennom generalforsamling/representantskap.

Viktige forutsetninger for god eierstyring er en tydelig eierpolitikk, klart formulerte vedtekter og et tydelig formål for det enkelte selskap og foretak.

Eierpolitikk

Fylkeskommunens eierpolitikk skal bidra til å sikre en åpen, langsiktig og god forvaltning av eierinteresser. En strukturert og helhetlig oppfølging i tråd med overordnede prinsipper er et viktig mål for arbeidet med eierstyring.

Les mer om fylkeskommunens eierpolitikk

Selskap og foretak

Se oversikt over alle fylkeskommunens eierskap i selskap og foretak. Under hvert selskap ligger det informasjon om selskapstype, selskapets formål iht. vedtekter, selskapsledelse og en link til selskapets egen hjemmeside.

Oversikt over selskap og foretak

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet