1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Innkjøp

Anskaffelser i Akershus fylkeskommune er regulert av Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.

Fakturering

Skal du sende en faktura til Akershus fylkeskommune? Her finner du informasjon om fakturaadresse, faktureringsinformasjon, betalingsbetingelser etc. 

Innkjøpssamarbeid

Akershus fylkeskommune har et omfattende innkjøpssamarbeid med regionale partnere i både  kommunal og statlig sektor.

Innkjøpsavdelingen

Innkjøpsavdelingen har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av fylkeskommunens felleskontrakter for vare- og tjenestekjøp. Avdelingen tilbyr også innkjøpsfaglig bistand ved strategiske enkeltanskaffelser i organisasjonen, både i fylkesadministrasjonen og i øvrige virksomheter.

Videre bidrar avdelingen til at fylkeskommunen har kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser, og at regelverket følges.

Seriøsitetskrav

Som ledd i arbeidet mot useriøse leverandører og arbeidslivskriminalitet benyttes nye standard kontraktsvilkår for Akershus fylkeskommune (Akershus fylkeskommunes seriøsitetskrav). Disse ble vedtatt av fylkestinget 19. mars 2018. 

Kravene gjelder for alle leverandører fylkeskommunen inngår kontrakt med, også for eventuelle underleverandører, og alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under kontrakten med fylkeskommunen. Det er leverandørens ansvar at underleverandører overholder kravene.

Akershus fylkeskommunes seriøsitetskrav

Rammeavtaler og informasjon om gjennomføring av innkjøp

Fylkeskommunen har tegnet en rekke rammeavtaler på sentrale områder. Vi har kjøpsplikt. Intern informasjon om innkjøpsavtaler og bruk av disse er tilgjengelig på ansattportalen. 

Oversikt over rammeavtaler for AFK eiendom FKF (Planarbeid, byggeprosjekter og eiendomsforvaltning) finner du her.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet