1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Rapporter og planer

Her finner du en oversikt over viktige dokumenter og publikasjoner fra Akershus fylkeskommune, som årsrapport, økonomiplan, regionale planer og strategier.

Årsrapporten dokumenterer fylkeskommunens virksomhet år for år. Her dokumenteres mål- og resultatoppnåelse, regnskap og statistikker for året som har gått, og er administrasjonens rapport til fylkestinget og innbyggerne i Akershus. Fra 2014 finnes årsrapporten kun i digital utgave.

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2018

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2017

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2015

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2014

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2013

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2012

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2011

Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2010

[-]

Økonomiplanen (ØP) setter rammene for disponeringen av fylkeskommunens midler, og er et sentralt styringsdokument for hele organisasjonen. Hvert år lager fylkesrådmannen et forslag til årsbudsjett for det kommende året og økonomiplan for den kommende treårsperioden.

Økonomiplanen behandles i fylkeskommunes hovedutvalg, fylkesutvalget og vedtas endelig i fylkestinget.

Økonomiplan 2019-2022

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - Fylkestingets vedtak.

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Fylkesrådmannens forslag.

Presentasjon av fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019-2022 - Fylkesrådmannens forslag

Forslaget til økonomiplan og handlingsprogram skal behandles i fylkestinget 17. desember 2018.

Økonomiplan 2018 - 2021

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Fylkestingets vedtak.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Fylkesrådmannens forslag.

Forslaget til økonomiplan og handlingsprogram ble vedtatt av fylkestinget 18. desember 2017.

Økonomiplan 2017-2020

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Handlingsprogram for samferdsel 2017-2020

Forslaget til økonomiplan og handlingsprogram ble vedtatt av fylkestinget 19. desember 2016

[-]

Regionale planener ligger til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Hvilke planer som utarbeides for hvilke områder defineres av en overordnet regional planstrategi.

Se listen over regionale planer.

[-]

I tillegg til de regionale planene utarbeider fylkeskommunen en rekke temaplaner, sektorplaner og strategidokumenter for ulike områder.

Gå til strategier og styringsdokumenter

[-]

Fylkeskommunen utarbeider en rekke statistikkhefter og grunnlagsdokumenter som gir informasjon  om regionale forhold i Akershus og om sentrale fakta om tjenesteyting i Akershus fylkeskommune.

Statistikkhefter og grunnlagsdokumentasjon

Tilstandsrapporter for videregående opplæring

 

[-]

Fylkesrevisjonen for Akershus og Østfold utarbeider årlige revisjonsrapporter for deler av fylkeskommunens virksomhet.

Rapporter vedrørende forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre rapporter

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet