1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Om AFK eiendom FKF

AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak.

Foretaket har ansvar for å gjennomføre nybygg og større ombyggingsarbeider innenfor fylkeskommunens investeringsbudsjett, samt gjennomføre planlagt vedlikehold av bygningsmassen. 

Miljø og bærekraft er viktig for fylkeskommunen. Derfor jobber foretaket kontinuerlig med å utvikle byggprosjekter med lavt energiforbruk og gode løsninger for klima og miljø, i tråd med fylkeskommunens miljøprofil og vedtatte klima- og miljømål.

Prosjektavdelingen

Prosjektavdelingens hovedarbeidsområde er prosjektledelse. Avdelingen har ansvaret for å gjennomføre foretakets investeringsprosjekter og vedlikeholdsprosjekter i prosjekterings- og byggefasen.

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen utøver eierrollen på vegne av fylkeskommunen. Avdelingen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunens eiendommer, hovedsakelig videregående skoler og tannklinikker. Avdelingen forestår også kjøp og salg av eiendommer og inn- og utleie av lokaler.

Styret

Foretakets styre består av fem medlemmer. Fire medlemmer velges av Fylkestinget og ett medlem er de ansattes representant. (Sitat fra vedtektene, § 4)

Styrets medlemmer:

 • Einar Holstad, styreleder
 • Marit Ektvedt Kjær, nestleder 
 • Lars Hauk Ringvold, styremedlem
 • Kjersti Folvik, styremedlem
 • Dag Anmarkrud, styremedlem og ansattes representant
 • Felles varamedlem, Bendik Strand Skaslien

Administrativ ledelse

Foretakets administrative ledelse står for den daglige driften av foretaket. 

Ledergruppens medlemmer:

 • Kenneth Johnsen, adm. direktør
 • Henning Bråthen, kst. eiendomsdirektør
 • Frank-Tore Toresen, kst. prosjektdirektør
 • Moon-Ja Beck, økonomi- og administrasjonssjef
 • Bernharda Engan, HR-ansvarlig

Stab/støtte

Staben er direkte underordnet den administrative ledelsen i foretaket, og består av ansatte med kompetanse innenfor økonomi, innkjøp, HR, kommunikasjon og kontorfag. Staben bistår både ledelsen og de ansatte med rådgiving og administrative støttefunksjoner knyttet til den daglige driften.

Oversikt over ansatte i AFK eiendom FKF

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet